Išmanioji žemės ūkio stebėsena – ateitis čia pat!
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.03.21

Išmanioji žemės ūkio stebėsena – ateitis čia pat!

Išmanioji žemės ūkio stebėsena – ateitis čia pat!
„DIONE projekto įgyvendinimas duos reikšmingos socialinės ir ekonominės naudos: atsiras daugiau galimybių žymiai sumažinti veiklos sąnaudas, užtikrinti suplanuotų veiksmų savalaikį įgyvendinimą, sumažinti patikrų vietoje skaičių. DIONE taip pat padidins Sentinel duomenų rezoliucijos lygį ir praplės efektyvių ir patikimų stebėsenos / vertinimo paslaugų rinkinį“, – pabrėžė projekto koordinatorius dr. Amditis.
 
Žemės ūkio sektoriui didelę įtaką daro naujai atsirandančios  technologijos, ypač tos, kurios yra susijusios su duomenų apie žemės ūkio produkciją rinkimu ir stebėjimu. Kadangi klimato iššūkiai reikalauja realių veiksmų, pagrįstų konkrečiais įrodymais, šie duomenys yra labai naudingi, nes yra gaunama informacija taip pat apie įvairius aplinkos veiksnius. Šiuo tikslu naujomis technologijomis siekiama prisidėti ir pateikti „išmanųjį sprendimą“, apimantį visą stebėsenos ciklą, t.y., integruotą sistemą, kurioje bus atsižvelgiama į visus žemės ūkio stebėsenos veiksnius, įskaitant ir šių veiksnių poveikį aplinkai.
 
DIONE – „Žemės stebėjimo duomenimis pagrįstas integruotas technologinių įrankių rinkinys, skirtas BŽŪP plotinių priemonių patikrų modernizavimui ir poveikio aplinkai vertinimui“ yra ES Horizon 2020 programos finansuojamas projektas, kurio tikslas – atsakyti į aukščiau išvardytus iššūkius. Projektu siekiama sukurti mašininio mokymo (Machine Learning) pagrindu veikiantį įrankį, leidžiantį susieti duomenis iš įvairių šaltinių, kad mokėjimo agentūrų darbuotojai galėtų pateikti grįžtamąjį ryšį apie žemės būklę ir žemės naudojimą. Tokiu būdu bus automatiškai įvertinama atitiktis paramos teikimo taisyklėms ir atnaujintiems BŽŪP reglamentams, nebereikės atlikti patikrų vietoje ir diegti brangių bei sudėtingų įrankių. Tuo pat metu regioniniu ar nacionaliniu mastu sukurta sistema įvertins stebimus parametrus, kad parengtų įrodymais pagrįstas išvadas dėl galimo poveikio aplinkai visame regione. Tokiu būdu DIONE Žemės stebėjimo įrankių rinkinys siekia suteikti aiškią ekonominę vertę pagrindiniams tiksliniams klientams.
 
Įžanginis projekto susitikimas įvyko 2020 m. sausio 27–28 dienomis Atėnuose, Graikijoje. DIONE konsorciumą sudaro aštuoni partneriai iš penkių Europos šalių, įskaitant mokėjimo agentūras, technologijų tiekėjus, tyrimų institutus ir mažas ir vidutines įmones,  Konsorciumui talkina įvairūs žemės ūkio sektoriaus dalyviai: tai ir žemės ūkio klasteris, kvalifikacijos kėlimo bei sertifikavimo institucijos.
 
Kokia DIONE svarba?
 
DIONE ketina pasiūlyti unikalų novatoriškų technologijų junginį, siekiant pagerinti žemės ūkio stebėsenos eigą ir atitikties patikrinimus, susijusius su tiesioginėmis BŽŪP išmokomis už plotą, ir drastiškai sumažinti susijusias veiklos sąnaudas. Be to, DIONE sukurs turinčias komercinę vertę tvarias tiekimo grandines ir tikslines klientų bendruomenes. Naudojant DIONE priemonių rinkinį rinkoje atsiras naujų ir / ar patobulintų produktų, procesų ir paslaugų, taip pat bus sukurta integruota sistema, kurios dėka bus pašalintos spragos ir trūkumai BŽŪP stebėsenos srityje. Be to, DIONE teiks verslo paramą Žemės stebėjimo duomenų panaudojimo sektoriui, atsižvelgiant į vartotojų poreikius ir lūkesčius, taip pat pristatys programas, kurios bus skirtos Žemės stebėjimo duomenų pritaikymui pramoninei gamybai ir kurios padidins pagrindinių Europos pramonės sričių efektyvumą.
 
Projekto santrauka:
DIONE siūlo su rinka susietą integruotą tiesioginių išmokų stebėsenos priemonių rinkinį, skirtą būsimam atnaujintam BŽŪP reglamentui dėl automatizuotų technologijų naudojimo, siekiant užtikrinti dažnesnes, tikslesnes ir mažiau kainuojančias atitikties patikras. Projekto metu visų Copernicus duomenų saugojimui bus naudojamasi DIAS platforma. Bus naudojamasi ne tik Copernicus duomenimis, bet ir DIAS teikiamomis paslaugomis, įskaitant duomenų katalogą bei Sentinel Centrą (Sentinel Hub), veikiantį trijose DIAS platformose. DIONE įrankių rinkinys bus dar tobulinamas, naudojant papildomus duomenų šaltinius (iš dronų gaunamus LHR vaizdus, taip pat ūkininkų pateiktus antžeminius vaizdus). Į DIONE priemonių rinkinį įeis „žaliosios atitikties“ priemonių rinkinys, leidžiantis mokėjimo agentūroms tikrinti, kaip ūkininkai laikosi reikalavimų, ir tuo pačiu metu stebėti tiesioginių išmokų ekologinį aplinkosauginį poveikį.
 
Pradžia:
01/01/2020
Trukmė:
30 mėnesių
 
 
 
Šis projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Horizon 2020 Tyrimų ir invacijų programos pagal sutartį No. 870378.
 
Koordinatorius:
Graikija
Partneriai:
Graikija
 
Slovėnija
 
Graikija
 
National Paying Agency – Nacionalinė mokėjimo agentūra
Lietuva
 
Serbija
 
Serbija
 
Kipras
 
Daugiau informacijos:
Susisiekite su projekto koordinatoriumi:
Dr. Angelos Amditis, Tyrimų direktorius, ICCS,  crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmEuYW1kaXRpc0BpY2NzLmdyIj5hLmFtZGl0aXNAaWNjcy5ncjwvYT4=:xx
 
Apsilankykite mūsų svetainėje:
 
 
Prisijunkite prie mūsų socialiniuose tinkluose:
LinkedIn: DIONE Project
 
 
Facebook: DIONE Project
 
 
Twitter: DIONE_EU
 
Kontaktai komunikacijai:
crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN0ZWZhbm92aWNAaW5vc2Vucy5ycyI+c3RlZmFub3ZpY0Bpbm9zZW5zLnJzPC9hPg==:xx                      crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm5pa29sZXR0YS5rYXJpdHNpb3RpQGljY3MuZ3IiPm5pa29sZXR0YS5rYXJpdHNpb3RpQGljY3MuZ3I8L2E+:xx
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 22 d. 08:52