Įsigijusiems ūkinius gyvūnus – valstybės pagalba
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.18

Įsigijusiems ūkinius gyvūnus – valstybės pagalba

Įsigijusiems ūkinius gyvūnus – valstybės pagalba
Ūkininkams, priverstinai paskerdusiems kiaules ir įsigijusiems kitus ūkinius gyvūnus, suteikta valstybės pagalba.
 
Iš viso nuo balandžio 18 d. iki birželio 1 d. į savivaldybes dėl valstybės de minimis pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus kreipėsi 118 pareiškėjų. Paraiškos jau baigtos vertinti, o  pareiškėjams patvirtinta daugiau nei 32 tūkst. eurų parama iš valstybės biudžeto. Didžioji dalis šios paramos jau turėjo pasiekti ūkininkus.
 
Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-914, nustatyta, kad pagalba teikiama tiems pareiškėjams, kurie:
 
  • vykdydami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro ligos (kiaulės registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje);
  • sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl afrikinio kiaulių maro;
  • įsigijo kitų ūkinių gyvūnų.
 
Ūkininkams numatyta atlyginti iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 580 eurų vienam pareiškėjui, kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų.
 
Ūkinių gyvūnų laikytojai, gavę kompensaciją, įsipareigoja bent trejus metus VMVT nustatytoje buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje vykdyti ūkinę veiklą ir auginti ūkinius gyvūnus (ne kiaules).
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 18 d. 10:47