Įsėliui įsėti liko mažiau nei mėnuo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.06

Įsėliui įsėti liko mažiau nei mėnuo

Įsėliui įsėti liko mažiau nei mėnuo
Ūkininkai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, ne mažiau kaip 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). Atkreipiame dėmesį į reikalavimus, kai dirvos gerinimo tikslais EASV užskaitai sėjamas įsėlis.
 
1 m2 žolinio įsėlio atitinka 0,3 m2 EASV ploto. Pareiškėjas, siekiantis atitikti EASV reikalavimus, žolinį įsėlį į pagrindinį pasėlį turi įsėti laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.
 
Įsėlis pavasarinės sėjos metu įsėjamas į pareiškėjų deklaruotus pasėlių (avižų, vasarinių kvietrugių, vasarinių kviečių, žieminių kviečių, vasarinių miežių, vasarinių rugių, žieminių kvietrugių, žieminių miežių, žieminių rugių) laukus, prie kurių pareiškėjai paraiškoje nurodė, kad juose sės žolinį įsėlį EASV užskaitai. Įsėlį turi sudaryti žoliniai augalai, kurie priklauso III klasifikatoriaus grupei „Žoliniai azotą kaupiantys augalai“ (dobilai, esparacetai, barkūnai, liucernos, gargždeniai, ožiarūčiai, seradelės), arba GPŽ kodu deklaruojami augalai (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.).
 
Įsėti žoliniai augalai turi būti sudygę ir matomi nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Įsėlį galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites ir po jo sėjami žieminiai augalai, o pareiškėjas, įsėjęs įsėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu crypt:aXNlbGlzQG5tYS5sdA==:xx ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ informuoja NMA apie sėją nurodydamas valdos numerį, kontrolinio žemės sklypo ir lauko numerius, tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas įsėlio išlaikymo dirvoje terminas.
 
Primintina, kad įsėlis negali būti naudojamas ganyti ar derliui gauti bei nuo einamųjų metų rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d. arba įsėlio išlaikymo laikotarpiu draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus. Pagrindinės deklaruojamos augalų rūšies plotuose, kai juose įsėtas įsėlis, augalų apsaugos produktus naudoti leidžiama iki jų derliaus nuėmimo.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 6 d. 09:19