Įrodyti ūkininkavimo faktą iki paskutinės metų dienos (patikslintas)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.12.01

Įrodyti ūkininkavimo faktą iki paskutinės metų dienos (patikslintas)

Įrodyti ūkininkavimo faktą iki paskutinės metų dienos (patikslintas)
Ūkininkai, gaunantys paramą pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, įsipareigoja ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla mažiausiai 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal šią priemonę. Nepateikusieji paraiškos einamaisiais metais privalo įrodyti ūkininkavimo faktą. Pagrindžiančius dokumentus būtina pristatyti iki gruodžio 31 d.
 
Ūkininkai, siekiantys gauti išmokas pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, paraiškas pateikti turi kiekvienais metais. Nepateikusieji paraiškos negaus paramos už einamuosius metus. Be to, iki kalendorinių metų pabaigos nepateikusiems ūkininkavimo faktą pagrindžiančių dokumentų, gali tekti grąžinti paramą, gautą ankstesniais metais pagal šią priemonę.
 
Ūkininkavimo faktui įrodyti gali tikti seniūno išduota pažyma, kurioje patvirtinama, jog ūkininkas vykdo žemės ūkio veiklą, taip pat žemės ūkio produkcijos realizavimo bei kitokie dokumentai. Atskirais atvejais NMA gali priimti sprendimą administraciniu būdu patikrinti pareiškėjų ūkininkavimo faktą.
 
Kam taikomos išimtys?
 
Ūkininkavimo fakto pagrįsti nereikia ūkininkams, kurie jau yra įvykdę penkerių metų įsipareigojimą – ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla mažiausiai penkerius metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę arba tiems pareiškėjams, kurie paraiškas pateikė šiais metais pirmą kartą.
 
Sankcijos už nutrauktą ūkinę veiklą taip pat nebus taikomos asmenims, kurie perdavė visą arba dalį savo valdos drauge su įsipareigojimais kitam pareiškėjui bei informavo apie tai NMA.
 
Neigiamų pasekmių nepajus ir tie pareiškėjai, kurie ūkininkavo ar užsiėmė žemės ūkio veikla ne mažiau kaip trejus metus nuo pirmos gautos išmokos pagal minėtą priemonę, tačiau nusprendė daugiau nebeūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla ir apie šį sprendimą laiku pranešė NMA.
 
Paramos grąžinti taip pat nereikės tiems priemonės dalyviams, kurie pranešė NMA, jog negalėjo ūkininkauti dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 2 d. 11:16