Investuojantiems į materialųjį turtą – palengvinimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.01.25

Investuojantiems į materialųjį turtą – palengvinimas

Investuojantiems į materialųjį turtą – palengvinimas
Paramos gavėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veikloje ir numatę įgyvendinti naujų gamybinių pastatų statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus, galės pateikti daugiau mokėjimo prašymų nei iki šiol.
 
Š. m. sausio 17 d. žemės ūkio ministro įsakymais buvo pakoreguotos KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ taisyklės (taikomos nuo 2014, 2015 ir 2016 m.) bei veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklės (taikomos nuo 2015 m.). Taisyklių pakeitimai suteikia galimybę tam tikrai paramos gavėjų grupei patirtoms išlaidoms kompensuoti teikti daugiau nei iki šiol mokėjimo prašymų.
 
Pakoregavus taisykles, iki 6 mokėjimo prašymų galės pateikti asmenys, įgyvendinantys paramos lėšomis projektus, kurių vertė didesnė kaip 400 tūkst. Eur (be PVM) ir (arba) kuriuose numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus.
 
Kaip ir anksčiau, pareiškėjas galės teikti iki 10 mokėjimo prašymų, jei projekte numatytas įsigyti turtas bus įgyjamas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu ir projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki 5 metų (iki 60 mėn.).
 
Primename, kad dalyvaujantiems paminėtose veiklos srityse taikomas išlaidų kompensavimo būdas: paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų lėšų ir paramos sutartyje arba paramos paraiškoje nustatytu periodiškumu Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikia mokėjimo prašymus kartu su ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų bei kitų reikiamų dokumentų originalais arba patvirtintomis kopijomis.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. sausio 25 d. 13:25