Investicijos į žemės ūkio valdas – vienos populiariausių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.17

Investicijos į žemės ūkio valdas – vienos populiariausių

Investicijos į žemės ūkio valdas – vienos populiariausių
Balandžio 13 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Lietuvos ūkininkus ši priemonė itin domina, šįkart taip pat buvo sulaukta daug dėmesio – paraiškų pateikta daugiau nei skirta lėšų.
 
Daugiausia paraiškų pateikė gyvulininkystės ūkiai stiprinti
 
Per beveik pusantro mėnesio trukusį paraiškų rinkimo laikotarpį buvo pateikta 210 paraiškų, kuriose bendra paramos suma sudaro 43 462 528 Eur. Šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 30 000 000 Eur paramos lėšų. Prašoma paramos suma ženkliai viršija skirtąją, tad kuriems pareiškėjams pakaks lėšų, paaiškės apskaičiavus atrankos balus ir sudarius paraiškų pirmumo eilę.
 
Parama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ teikiama norintiems investuoti į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius. Daugiausia paraiškų, net 160, pateikta prašant paremti gyvulininkystės ūkius – jose prašoma paramos suma yra daugiau nei 36 mln. Eur. Augalininkystės sektoriui vystyti paramos prašoma 34 paraiškose – jose bendra paramos suma yra beveik 3,5 mln. Eur. Daržininkystės sektoriui paremti pateikta 10 paraiškų, po 3 – sodininkystės ir uogininkystės  sektoriams.
 
Remiamos investicijos ir paramos suma
 
Paramos lėšomis bus finansuojama nauja įranga, skirta pastate remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti.
 
Specializuoti gyvulininkystės ūkiai paramos lėšomis galės kompensuoti naujos įrangos, būtinos specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti, įsigijimą.
 
Paramos lėšomis taip pat remiami nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti, ir (arba) paruošti realizacijai. Taip pat finansuojama nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu. Parama teikiama projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui.
 
Infrastruktūra valdoje taip pat galės būti remiama, bet tik tuo atveju, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizuoti.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad jokios transporto priemonės negali būti priskirtos remiamai įrangai, nes įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta finansuoti žemės ūkio technikos įsigijimo.
 
Paramos suma vienam paramos gavėjui negalės viršyti 200 000 Eur. Tais atvejais, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos projekte sudaro ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės, vienam projektui įgyvendinti galės būti skirta iki 400 000 Eur paramos be PVM.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Paraiškos pagal priemonę bus vertinamos tikrinant jų atitiktį atrankos kriterijams, už tai bus suteikiami balai.
 
Mažiausias balų skaičius, kurį privaloma surinkti norint gauti paramą, yra 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Paraiškų atrankos kriterijai nurodyti įgyvendinimo taisyklėse, taip pat su jais galima susipažinti kvietime teikti paraiškas.
 
Jei nepakaks skirtos paramos sumos, bus atliktas paraiškų, surinkusių vienodą balų skaičių, papildomas vertinimas. Vertinimas bus atliekamas reitinguojant pareiškėjus šia tvarka:
1. ar jie yra negavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;
2. pagal prašomą mažiausią paramos sumą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 17 d. 14:08