Investicijoms paprašyta per 37 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.01.05

Investicijoms paprašyta per 37 mln. Eur paramos

Investicijoms paprašyta per 37 mln. Eur paramos
Praėjusių metų paskutinę dieną baigėsi paraiškų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gauti teikimo terminas. Pateiktose paraiškose prašoma 37,2 mln. Eur (128,4 mln. Lt) paramos. Daugiausia paprašyta paramos investicijoms į žieminius šiltnamius: apie 27,3 mln. Eur (94,3 mln. Lt) trims projektams finansuoti.
 
Paraiškos paramai pagal naujojo finansinio laikotarpio programos veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gauti buvo renkamos 2014 m. gruodžio 8–31 d. Daugiausia paraiškų buvo pateikta po Kalėdų – per tris dienas Nacionalinės mokėjimo agentūros paramos administravimo skyriai sulaukė daugiau kaip 80 paraiškų (iš viso gauta 91 paraiška).
 
Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ buvo numatyti šie prioritetiniai sektoriai: sodininkystė, uogininkystė, daržininkystė. Populiariausias buvo daržininkystės sektorius: 47 projektams finansuoti buvo paprašyta apie 5,8 mln. Eur  (20,1 mln. Lt). Vis dėlto didžiausios paramos sumos prašoma investicijoms į žieminius šiltnamius: 3 projektams finansuoti buvo paprašyta apie 27,3 mln. Eur (94,3 mln. Lt). Primename, kad ūkio subjektams, investuojantiems į žieminius šiltnamius, didžiausia paramos suma 2014–2020 m. laikotarpiu negali viršyti 10 mln. Eur (34,5 mln. Lt).
 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“  įgyvendinti  2014 m. paraiškų rinkimui iš viso skirta apie 29 mln. Eur (100 mln. Lt) paramos lėšų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:43