Investicijoms į žemės ūkio valdas paprašyta per 36 mln. Eur
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.01.02

Investicijoms į žemės ūkio valdas paprašyta per 36 mln. Eur

Investicijoms į žemės ūkio valdas paprašyta per 36 mln. Eur
Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, praėjusiais metais dėl paramos galėjo kreiptis du kartus. Antras paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ rinkimo etapas baigėsi pirmadienį, t. y. praėjusių metų gruodžio 31 d. Supažindiname su preliminariais paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Per ne visą mėnesį, nuo gruodžio 3 d. iki gruodžio 31 d., buvo pateikta 271 paraiška, kuriose pareiškėjai paprašė daugiau kaip 36 mln. Eur paramos. Tuo tarpu paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 30 mln. Eur paramos suma.
 
Paramos paraiškas galėjo teikti ūkininkai, investuojantys į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius. Šiuo paraiškų rinkimo etapu paramos lėšomis finansuojama specializuotame žemės ūkio sektoriuje būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, valdos infrastruktūros sutvarkymas bei įrangos, būtinos veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti, įsigijimas. Taip pat paramos lėšomis gali būti kompensuojama naujos žemės ūkio technikos (išskyrus traktorius ir kombainus) bei įrangos (įskaitant ir žemės ūkio įrangą) įsigijimo išlaidų dalis. Išsamiau apie finansuojamas išlaidas bei pareiškėjams keliamus reikalavimus galima susipažinti čia.
 
Paraiškų vertinimo etapai
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Su projektų atrankos kriterijais ir skiriamais balais galima susipažinti čia. Šiuo metu atliekamas prioritetinis paraiškų vertinimas.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. sausio 3 d. 16:28