Investicijoms į žemės ūkio valdas paprašyta beveik 51 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.16

Investicijoms į žemės ūkio valdas paprašyta beveik 51 mln. Eur paramos

Investicijoms į žemės ūkio valdas paprašyta beveik 51 mln. Eur paramos
Šiais metais dėl paramos savo ūkiams modernizuoti ūkininkai galėjo kreiptis nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Tačiau pareiškėjams, kurie paskutinę paraiškų priėmimo dieną negalėjo pateikti paraiškų dėl sistemos gedimo, paraiškų teikimo terminas buvo pratęstas iki liepos 3 d. Preliminariais duomenimis gautose paraiškose bendra prašoma paramos suma neviršija skirtosios.
 
Paraiškos projektams finansuoti buvo renkamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Nors paraiškų priėmimo terminas baigėsi birželį, praėjusią savaitę dėl pratęsto paraiškų teikimo termino Nacionalinėje mokėjimo agentūroje dar buvo registruojami dokumentai, atsiųsti registruotu paštu ar per kurjerį.
 
Preliminariais duomenimis per minimą laikotarpį buvo pateiktos 1 166 paraiškos, bendra prašoma suma sudaro 50 874 201 mln. Eur. Šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 56 691 116 mln. Eur paramos, taigi pateiktiems projektams finansuoti paprašyta paramos suma neviršija skirtosios.
 
Paraiškų vertinimo etapai
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Šiuo metu atliekamas prioritetinis paraiškų vertinimas. Su paraiškų atrankos kriterijais galima susipažinti čia.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 17 d. 09:07