Investicijoms į žemės ūkio valdas papildomai skirta per 3,4 mln. Eur
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.20

Investicijoms į žemės ūkio valdas papildomai skirta per 3,4 mln. Eur

Investicijoms į žemės ūkio valdas papildomai skirta per 3,4 mln. Eur
Birželio 13 d. Žemės ūkio ministerija papildomai skyrė paramą paraiškoms, pateiktoms pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, finansuoti. Papildomos lėšos skirtos paraiškoms, kurios surinko vienodą 70 atrankos balų skaičių, tačiau ne visoms joms užteko skirtos paramos.
 
Paraiškos, dėl kurių buvo priimtas sprendimas, buvo renkamos 2019 m. kovo 1 d. – balandžio 30 d. Šiuo paraiškų rinkimo laikotarpiu investicijoms į žemės ūkio valdas buvo pateikta 1 250 paraiškų, kuriose buvo paprašyta daugiau kaip 52,2 mln. Eur paramos. Tuo tarpu paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 25 mln. Eur. Taigi prašoma paramos suma viršijo skirtąją daugiau kaip 2 kartus.
 
Sudarius paraiškų pirmumo eilę, paaiškėjo, kad skirtos sumos pakako paraiškoms, surinkusioms 85–71 atrankos balą. Tuo tarpu 286 paraiškoms, surinkusioms vienodą 70 balų skaičių, skirtos paramos užteko tik iš dalies. Jose bendra prašoma suma sudarė 12,5 mln. Eur.
 
Kai įvertinus paraiškas pagal atitiktį atrankos kriterijams paramos užtenka tik daliai vienodą balų skaičių surinkusių paraiškų, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo. Sprendimą dėl šių paraiškų finansavimo priima Programos valdymo komitetas. Birželio 13 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinta 3 448 389 Eur paramos suma visoms 70 paraiškų, surinkusių vienodą 70 balų skaičių, finansuoti.
 
Daugiau informacijos apie paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas prioritetinį vertinimą ir sudarytą paraiškų pirmumo eilę galima rasti NMA straipsnyje.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 20 d. 14:26