Investicijoms į miškų aplinkosauginės vertės didinimą paramos lėšų pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.09.04

Investicijoms į miškų aplinkosauginės vertės didinimą paramos lėšų pakanka

Investicijoms į miškų aplinkosauginės vertės didinimą paramos lėšų pakanka
Supažindiname su paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ surinkimo rezultatais.
 
Paraiškos buvo renkamos nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. (jos galėjo būti teikiamos tik elektroniniu būdu užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą). Per du paraiškų rinkimo mėnesius miškų valdytojai pateikė 180 paraiškų, kuriose paprašė 642 535 Eur paramos. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 890 508 Eur paramos. Taigi skirtos paramos pakanka visiems pateiktiems projektams finansuoti.
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal nustatytus įgyvendinimo taisyklėse projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Miškininkai, pateikę paraiškas pagal šią veiklos sritį, taps paramos gavėjais, kai tik bus priimtas sprendimas suteikti paramą (paramos sutartys nėra sudaromos).
 
Primename, kad paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turėjo priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Daugiau informacijos apie reikalavimus pareiškėjams, tinkamas finansuoti išlaidas, projektų atrankos kriterijus galima rasti straipsnyje.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 4 d. 13:34