Institucijos dalinsis informacija apie rizikingus pareiškėjus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.19

Institucijos dalinsis informacija apie rizikingus pareiškėjus

Institucijos dalinsis informacija apie rizikingus pareiškėjus
Žemės ūkio ministerijai pavaldžios įstaigos – Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), Valstybinė augalų tarnyba, Nacionalinė žemės tarnyba ir viešoji įstaiga „Ekoagros“, nuo šiol nuolat keisis informacija apie rizikingus pareiškėjus, kurių valdomuose ūkiuose jos nustatys pažeidimų.
 
Minėtų institucijų keitimasis patikrų duomenimis padės specialistams patikras suplanuoti tikslingiau. Ūkiuose, kuriuose bus nustatyta neatitikimų ar pažeidimų, patikrų specialistai lankysis dažniau. Tuo tarpu įsipareigojimų besilaikantys ūkininkai kontrolierių vizitų sulauks rečiau.
 
Pažymėtina, kad kontroliuojančios institucijos, gavusios patikrų duomenis, nusižengusiems ūkininkams taikys pagal savo kompetenciją teisės aktuose numatytas baudas. Todėl prašome ūkininkų tinkamai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, juos prižiūrėti bei laikytis prisiimtų įsipareigojimų.
 
Siekdama sumažinti kontroliuojančių institucijų apsilankymų skaičių ūkiuose dar šių metų pradžioje NMA, bendradarbiaudama su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, optimizavo atrankos ūkių patikroms mechanizmą. Tai padarius, sumažėjo patikrų (apie 2 500) dėl kompleksinės paramos reikalavimų laikymosi.
 
Taip pat NMA patikrų specialistai šiemet rečiau lankysis siekiančių susietosios paramos už gyvulius pareiškėjų ūkiuose, jei šie nebus priskiriami rizikingų pareiškėjų kategorijai. Palyginti su praėjusiais metais, planuojama, kad gyvulininkystės ūkiuose patikrų dėl susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, pienines karves skyrimo sąlygų laikymosi sumažės 1 000.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 19 d. 09:02