Inovatyviems žuvininkystės projektams – pirmenybė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.02.05

Inovatyviems žuvininkystės projektams – pirmenybė

Inovatyviems žuvininkystės projektams – pirmenybė
Pareiškėjai, teikdami paraiškas žuvininkystės sektoriaus projektams įgyvendinti gali pretenduoti gauti atrankos pirmumo balus už diegiamas inovacijas.
 
Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu buvo patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika.
 
Šios žuvininkystės sektoriaus inovacijos turi būti diegiamos žvejybos, akvakultūros arba jų produktų perdirbimo ar paslaugų srityse bei organizacinės veiklos gerinimo srityse.
 
Atsižvelgiant į tai, projektų inovatyvumas bus vertinamas ir pirmenybė teikiama inovatyvios veiklos ūkiams, įmonėms, jei vykdant projektą numatyta diegti naujus produktus (paslaugas), taikyti naujus ar patobulinti gamybos technologinius procesus, gerinti gamybos proceso valdymą įdiegiant ISO ar kitų standartų ir vadybos metodus.
 
Projektas pripažįstamas inovatyviu, kai jis atitinka bent vieną inovatyvumo vertinimo kriterijų.
 
Pažymėtina, jog pirmumo balai už pažangių sprendimų taikymą teikiami tik tuo atveju, jei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nėra nustatyta kitaip.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. vasario 5 d. 08:06