Informacija pievų augintojams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.02.24

Informacija pievų augintojams

Informacija pievų augintojams
Ūkininkai, siekiantys, kad jų pievų plotai būtų priskirti pievų plotams, skirtiems prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai, informaciją apie realizuotą produkciją turi pateikti VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) iki šių metų kovo 1 d.
 
Asmenys, kuriems 2016 m. liepos 1 d. gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekis buvo skaičiuojamas už deklaruotus 2016 m. pievų plotus, skirtus prekinės žolinio pašaro produkcijos gamybai ir pardavimui, po 70 l už ha deklaruotų plotų, įsipareigojo realizuoti žolinės produkcijos už ne mažiau kaip 260 Eur ir pateikti ŽŪIKVC) informaciją apie realizuotą produkciją, nurodydami produkto rūšį, kiekį, kainą ir gautas pajamas.
 
Žemės ūkio ministerijos informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 24 d. 15:50