Informacija – patogiausiu būdu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.28

Informacija – patogiausiu būdu

Informacija – patogiausiu būdu
Pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, raginami pasirinkti, kaip gauti informaciją – elektroniniu paštu ir (arba) trumpąja žinute mobiliuoju telefonu. Taip pat jie gali išreikšti pageidavimą dėl informacijos apie paraiškos vertinimą teikimo savivaldybių žemės ūkio skyriams.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 70 punkto nuostata nurodo, jog pareiškėjas laikomas informuotu apie paraiškos klaidas nuo informacijos apie jas atsiradimo agentūros informaciniame portale dienos.
 
Tai reiškia, kad informacija bus pateikta informaciniame portale, bet pareiškėjas gali pasirinkti ir papildomų informavimo būdų. Tarp patogiausių – informacijos gavimas elektroniniu paštu ir (arba)  trumpąja žinute mobiliuoju telefonu.
 
Pasirinkęs šį būdą (šiuos būdus), pareiškėjas greičiau gaus reikiamą informaciją, be to, mažins agentūros popierinių dokumentų administravimo laiko sąnaudas ir didins galimybę sparčiau išmokėti paramą šalies ūkininkams.
 
Pareiškėjai taip pat gali išreikšti pageidavimą informaciją apie paraiškos vertinimo rezultatus teikti savivaldybių žemės ūkio skyriams, kurių darbuotojai gali padėti parengti atsakymus agentūrai.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:38