Informacija draudžiantiems paramos lėšomis įsigytą turtą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.07.09

Informacija draudžiantiems paramos lėšomis įsigytą turtą

Informacija draudžiantiems paramos lėšomis įsigytą turtą
Paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones ir norintys, kad projekto įgyvendinimo išlaidos būtų kompensuotos, turi laikytis teisės aktuose numatytų įsipareigojimų.
 
Vienas iš įsipareigojimų, taikomų dalyvaujantiems daugelyje KPP investicinių priemonių, – apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą datos. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų (išskyrus vagystę), o įgyvendinus projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas.
 
Šis reikalavimas gali būti netaikomas tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus.
 
Pasitaiko atvejų, kad paramos gavėjai nežino, nuo ko turi būti apdraustas paramos lėšomis įgytas turtas. Siekiant išvengti nesusipratimų, pateikiame pagrindinių draudiminių rizikų, nuo kurių rekomenduojama draustis, sąrašą:
 
  • Pastatų draudiminės rizikos – ugnis, vanduo, gamtinės jėgos. Pastato remonto atveju, gali būti draudžiamas pastatas, pastato remontas nėra draudžiamas.
  • Stacionarių įrengimų draudimo rizikos – ugnis, gamtinės jėgos, vanduo, vagystė, piktavališkos trečiųjų asmenų veiklos.
  • Savaeigės (mobilios) technikos draudimo rizikos – ugnis, gamtinės jėgos, vanduo, vagystė, piktavališkos trečiųjų asmenų veiklos, avarijos (susidūrimas su judančiu ar nejudančiu objektu, taip pat šios rizikos turėtų galioti tiek viešosios paskirties keliuose, tiek vietovėse, kuriose šios technikos judėjimas yra galimas, atsižvelgiant į transporto priemonės paskirtį).
  • Infrastruktūros objektams (keliams, prieplaukos vaikų žaidimo aikštelėms ir pan.) draudimas nėra būtinas (draudiminių įvykių rizikas prisiima pareiškėjas).
  • Ilgalaikiam turtui (užpajamuotas kaip ilgalaikis, bet kuris yra nedidelės vertės, pvz., stalai, kompiuteriai ir pan.) draudimas nėra būtinas (draudiminių įvykių rizikas prisiima pareiškėjas). Jei yra apdraustas pastatas su jame esančiu turtu, kuriame vykdomas projektas, tai tokiu atveju atskiro draudimo turtui nereikia.
  • Žemė draudžiama pagal draudimo bendrovių siūlomas draudimo rūšis.
 
Pažymėtina, kad pateikiamas sąrašas yra rekomendacinio pobūdžio. Paramos gavėjų įsipareigojimai apdrausti turtą, esant draudimo paslaugų prieinamumui, išlieka, o įvykus įvykiui, kurio metu buvo sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, jis turės būti atstatytas paramos gavėjų lėšomis.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:14