Informacija dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.05.20

Informacija dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo

Informacija dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo
Paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones ir norintys, kad projekto įgyvendinimo išlaidos būtų kompensuotos, turi laikytis teisės aktuose numatytų įsipareigojimų.
 
Vienas iš įpareigojimų, taikomų daugelio KPP investicinių priemonių dalyviams, – apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo arba nuo sprendimo skirti paramą datos. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų (išskyrus vagystę), o įgyvendinus projektą draudžiama likutinė vertė, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas.
 
Kartais paramos gavėjams kyla klausimų dėl ilgalaikio menkaverčio turto draudimo. Siekiant išvengti nesusipratimų, 2014 m. balandžio mėn. buvo patikslintos Nacionalinės mokėjimo agentūros parengtos pagrindinių draudžiamųjų rizikų rekomendacijos. Patikslinime numatyta, kad paramos gavėjai turi apdrausti užpajamuotą kaip ilgalaikį, bet menkavertį (pvz., stalai, kompiuteriai ir pan.) turtą, kuriam įsigyti naudojamos paramos lėšos. Turto draudimo polisą paramos gavėjai privalo pateikti visais teisės aktuose numatytais atvejais.
               
Primename, kad reikalavimas apdrausti paramos lėšomis įsigytą turtą gali būti netaikomas tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris tai patvirtinančius oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 10:24