Informacija apie paramos Tautinio paveldo veiklai pakeitimus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.03.25

Informacija apie paramos Tautinio paveldo veiklai pakeitimus

Informacija apie paramos Tautinio paveldo veiklai pakeitimus
Informuojame, kad buvo pakeistos Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), jos išdėstytos nauja redakcija.
 
Taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3D-197 buvo patvirtintas  priemonės ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ paraiškų priėmimo 2020 metais grafikas. 2020 m. paraiškos veiklai, nurodytai Taisyklių 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose, finansuoti bus renkamos balandžio 6 d.–2020 m. gegužės 8 d. (šiais metais paraiškos bus renkamos tik vieną kartą). Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 169 000 Eur.
 
Be nežymiai pakeistos paraiškos formos, pagrindiniai pakeitimai Taisyklėse yra susiję su pirmumo kriterijų bei atrankos balų sistemos taikymu tais atvejais, jei gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis būtų didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma. Nuo šiol bus taikomi šie pirmumo kriterijai (mažėjančios svarbos tvarka):
  • paraiška teikiama organizuoti sertifikuotą tradicinį renginį;
  • pareiškėjas nėra maitinimo paslaugas teikianti įmonė (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, reikalavimą turi atitikti visi galutiniai pagalbos gavėjai).
Jei pritaikius pirmumo kriterijus kvietimui skirtų lėšų nepakanka antrąjį pirmumo kriterijų atitinkančioms paraiškoms finansuoti, paraiškos turės būti  reitinguojamos pagal surinktų atrankos balų skaičių:
  • dalyvaujama Lietuvoje rengiamuose seną tradiciją turinčiuose renginiuose (po 1 balą už dalyvavimą Dainų šventėje, Kaziuko mugėje, Šv. Baltramiejaus mugėje, parodoje „Aukso vainikas“, festivalyje „Skamba skamba kankliai“, Jūros šventėje, festivalyje „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“, festivalyje „Sostinės dienos“, festivalyje „Parbėg laivelis“);
  • organizuojami tradicinių amatų užsiėmimai (po 2 balus už kiekvieną užsiėmimą);
  • populiarinami ne maisto ir gėrimų produktai (2 balai);
  • numatoma daugiau prisidėti nuosavomis lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. punktais mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis (2 balai);
  • pagalba būtų gaunama pirmą kartą (2balai).
Taip pat Taisyklėse šiek tiek keitėsi tinkamų finansuoti išlaidų rūšys − žaliavų, reikalingų tradiciniams amatams demonstruoti parodų, mugių ir (arba) kitų viešųjų renginių metu, įsigijimo išlaidos nebus finansuojamos, o žaliavų, reikalingų  tradiciniams amatams demonstruoti edukacinio užsiėmimo metu, įsigijimo išlaidos bus kompensuojamos iki 100 Eur vienam edukaciniam užsiėmimui (anksčiau buvo kompensuojama iki 200 Eur vienam edukaciniam užsiėmimui).
 
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx
 
(Domanto Pipo nuotr., Delfi)
 
Informacija apie paraiškų rinkimą:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 25 d. 12:25