Informacija apie ekologiškai užaugintos produkcijos realizavimą – iki gegužės 15 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.05.14

Informacija apie ekologiškai užaugintos produkcijos realizavimą – iki gegužės 15 d.

Informacija apie ekologiškai užaugintos produkcijos realizavimą – iki gegužės 15 d.
Informacija apie ekologiškai užaugintos produkcijos realizavimą – iki gegužės 15 d.
 
Primename, kad pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ ir pateikę paraiškas 2012 metais, likusios 50 proc. paramos dalies sulauks tik informavę Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) apie užaugintos ekologiškos arba pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkcijos realizavimą.
 
Pagrindžiančius dokumentus būtina saugoti
 
Pareiškėjas privalo ne tik užpildyti 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“, bet ir turėti įrodančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderį, kasos aparato kvitą arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kuriuose būtų nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kuriais remiantis užpildyta ši lentelė. Jei ekologinė produkcija buvo atiduota neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis. Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 18 lentelė „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“. Išvardytus dokumentus būtina saugoti ir pateikti NMA vykdomų patikrų ūkyje metu.
 
Sertifikuotus gyvulius laikantys ūkininkai realizuoti produkcijos neprivalo
 
Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba žalienų (pievų, ganyklų, daugiamečių pievų bei ganyklų), jis gali nepateikti produkcijos realizavimo dokumentų. Ši sąlyga taip pat galioja ir auginantiems bulves bei runkelius pareiškėjams.
 
Jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse, pateikti dokumentus vis dėlto reikia. Pavyzdžiui, pareiškėjui, gaunančiam paramą už ekologiškai auginamas bulves ir daržoves bei turinčiam pakankamą skaičių sertifikuotų gyvulių, bulvių produkcijos realizavimo dokumentų pateikti nereikia, bet kitas auginamas daržoves ūkininkas turi realizuoti už atitinkamą kainą.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyvauja vienerius ar dvejus metus ir yra naujai įveisę sodus ar uogynus. Jiems yra mokama 100 proc. paramos suma neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį.
 
Taip pat visa paramos suma išmokama, jei pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure). Tokiu atveju kartu su realizacijos dokumentais arba vietoj jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Ekologiniuose ūkiuose užaugintą produkciją galima ne tik parduoti, bet ir neatlygintinai atiduoti tiesiogiai vartoti žmonėms. Labdarai atiduota produkcija įvertinama vadovaujantis vidutine metine produkcijos rinkos kaina.
 
Jei ūkininkas privalomą realizuoti ekologiškai užaugintą produkciją vis dėlto parduoda ar neatlygintai atiduoda už mažesnę kainą nei turėtų pagal programos įgyvendinimo taisykles, jam nebus skirta 50 proc. paramos sumos.
 
Išsamiau apie KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ galima sužinoti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:29