Informacija apie ekologiškai užaugintos produkcijos realizavimą – iki gegužės 15 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.01.14

Informacija apie ekologiškai užaugintos produkcijos realizavimą – iki gegužės 15 d.

Informacija apie ekologiškai užaugintos produkcijos realizavimą – iki gegužės 15 d.
Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ ir pateikę paraiškas 2012 metais, likusios 50 proc. paramos dalies sulauks tik informavę Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) apie užaugintos ekologiškos arba pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkcijos realizavimą.
 
Nors iki šios informacijos pateikimo termino pabaigos, gegužės 15 d., dar liko daugiau kaip 3 mėn., pareiškėjai raginami nedelsti. Anksčiau pateikusieji užpildytą Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“ greičiau sulauks likusios 50 proc. paramos dalies.
 
 
Pagrindžiančius dokumentus būtina saugoti
 
Pareiškėjas privalo ne tik užpildyti 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“, bet ir turėti įrodančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderį, kasos aparato kvitą arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kuriuose būtų nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kuriais remiantis užpildyta ši lentelė. Jei ekologinė produkcija buvo atiduota neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis. Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 18 lentelė „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“. Išvardytus dokumentus būtina saugoti ir pateikti NMA vykdomų patikrų ūkyje metu.
 
Sertifikuotus gyvulius laikantys ūkininkai realizuoti produkcijos neprivalo
 
Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba žalienų (pievų, ganyklų, daugiamečių pievų bei ganyklų), jis gali nepateikti produkcijos realizavimo dokumentų. Ši sąlyga taip pat galioja ir auginantiems bulves bei runkelius pareiškėjams.
 
Jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse, pateikti dokumentus vis dėlto reikia. Pavyzdžiui, pareiškėjui, gaunančiam paramą už ekologiškai auginamas bulves ir daržoves bei turinčiam pakankamą skaičių sertifikuotų gyvulių, bulvių produkcijos realizavimo dokumentų pateikti nereikia, bet kitas auginamas daržoves ūkininkas turi realizuoti už atitinkamą kainą.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyvauja vienerius ar dvejus metus ir yra naujai įveisę sodus ar uogynus. Jiems yra mokama 100 proc. paramos suma neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį.
 
Taip pat visa paramos suma išmokama, jei pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure). Tokiu atveju kartu su realizacijos dokumentais arba vietoj jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Ekologiniuose ūkiuose užaugintą produkciją galima ne tik parduoti, bet ir neatlygintinai atiduoti tiesiogiai vartoti žmonėms. Labdarai atiduota produkcija įvertinama vadovaujantis vidutine metine produkcijos rinkos kaina.
 
Jei ūkininkas privalomą realizuoti ekologiškai užaugintą produkciją vis dėlto parduoda ar neatlygintai atiduoda už mažesnę kainą nei turėtų pagal programos įgyvendinimo taisykles, jam nebus skirta 50 proc. paramos sumos.
 
Produkcijos realizavimo vertė
 
Produkcijos realizavimo vertė priklauso nuo vietos palankumo ūkininkauti bei auginamos kultūros rūšies. Mažiausios produkcijos realizavimo vertės taikomos mažiau palankiose vietovėse auginamiems javams – šiomis sąlygomis ūkininkas jų turi realizuoti už 180 Lt/ha. Didžiausios – palankiose ūkininkauti vietovėse augančiuose soduose, kurių produkcijos reikia realizuoti už 1 600 Lt/ha. Visų kultūrų – javų, daržovių, bulvių, vaistažolių, sodų ir uogynų – privaloma produkcijos vertė paramai gauti įvardyta KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Pateiktoje lentelėje nurodyta, už kokią sumą hektarui būtina realizuoti ekologinį derlių:
 
Palankiose ūkininkauti vietovėse
Javai
350 Lt/ha
Daržovės, bulvės, vaistažolės
1 050 Lt/ha
Sodai
1 600 Lt/ha
Uogynai
1 000 Lt/ha
Mažiau palankios ūkininkauti vietovės
Javai
180 Lt/ha
Daržovės, bulvės, vaistažolės
600 Lt/ha
Sodai
900 Lt/ha
Uogynai
600 Lt/ha
 
2012 metais prašoma paramos suma siekia 114 mln. Lt
 
Dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ 2007–2012 m. iš viso pateikė 10 293 paraiškas, jose prašoma paramos suma siekia beveik 387,2 mln. Lt.
 
2012 m. norinčių dalyvauti minėtoje programoje pareiškėjų skaičius, lyginant su 2011 m.,  šiek tiek sumažėjo, gauta 84 paraiškomis mažiau (2011 m. – 2 588, 2012 m. – 2 504 paraiškos). Atitinkamai sumažėjo ir prašoma paramos suma – nuo 126 mln. Lt 2011 m. iki 114 mln. Lt 2012 m.
 
Išsamiau apie KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ galima sužinoti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2013 m. sausio 14 d. 13:19