Informacija apie ekologinės produkcijos realizavimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.10

Informacija apie ekologinės produkcijos realizavimą

Informacija apie ekologinės produkcijos realizavimą
Tęsiantieji įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ informaciją apie realizuotą ekologinę produkciją turi pateikti iki gegužės 16 d. Vėliau pateikta 18 lentelė nepriimama.
 
Taisyklėse nustatyta, kad informacijos apie realizuotą ekologinę produkciją pateikimo paskutinė diena – gegužės 15 d. Kadangi šiais metais ši diena sutampa su nedarbo diena, 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“ ūkininkai galės pateikti iki gegužės 16 d. (pirmadienio).
 
Jei iki šios datos ekologinių ūkių valdytojai nepateiks produkcijos realizavimo pagrindimo dokumentų, jiems nebus mokama 50 proc. paramos už tą pasėlių grupę, už kurią nebuvo pateikta 18 lentelė.
 
Būtina saugoti įrodančius dokumentus
 
Pareiškėjas privalo ne tik užpildyti 18 lentelę, bet ir turėti įrodančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderį, kasos aparato kvitą arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kuriuose nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kuriais remiantis užpildyta ši lentelė.
 
Jei ekologiška produkcija buvo atiduota neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis.
 
Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 18 lentelė. Išvardytus dokumentus būtina saugoti ir pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai atliekant patikras ūkyje.
 
Taikomos išimtys
 
Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba daugiamečių žolių pasėlių, ūkininkas gali nepateikti produkcijos realizavimo dokumentų. Taip pat užpildytos 18 lentelės nereikia pateikti auginantiems bulves, soją bei runkelius ir laikantiems sertifikuotus gyvulius (jei 3 ha tenka 1 SG) pareiškėjams. 
 
Jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi sertifikuoti gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse, pateikti dokumentus vis dėlto reikia. Pavyzdžiui, pareiškėjas, gaunantis paramą už ekologiškai auginamas bulves ir daržoves bei turintis pakankamą skaičių sertifikuotų gyvulių, bulvių produkcijos realizavimo dokumentų neteikia, bet kitas auginamas daržoves ūkininkas turi realizuoti už atitinkamą kainą.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie programos „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje dalyvauja vienerius ar dvejus metus ir yra naujai įveisę sodus ar uogynus. Jiems mokama 100 proc. paramos suma neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį.
 
Taip pat visa paramos suma išmokama, jei pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju kartu su realizacijos dokumentais arba vietoj jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad ekologinių ūkių valdytojai, 2015 m. pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, informaciją apie praėjusių metų produkcijos panaudojimą ar realizavimą turi pateikti sertifikavimo įstaigai VšĮ „Ekoagros“ ne vėliau kaip iki birželio 15 d.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 18 d. 16:48