Iki birželio 30 d. renkamos paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.23

Iki birželio 30 d. renkamos paraiškos

Iki birželio 30 d. renkamos paraiškos
Primename, kad birželio 30 d. baigsis paraiškų rinkimai pagal kelias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KKP) priemones.
 
Iki birželio 30 d. dar galite teikti paraiškas pagal šias KPP veiklos sritis:
  • „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (paraiškos priimamos ir per ŽŪMIS);
  •  „Parama žemės ūkio vandentvarkai“;
  • „Parama smulkiesiems ūkiams“ (paraiškos priimamos ir per ŽŪMIS);
  • „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“;
  • „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (paraiškos priimamos ir per ŽŪMIS);
  • „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (paraiškos priimamos ir per ŽŪMIS);
  • „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“;
  • „Investicijos į miškininkystės technologijas“;
  • „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“.
NMA ragina pareiškėjus, teikiančius paraiškas tiek per ŽŪMIS, tiek kitais būdais, neatidėti paraiškų pateikimo paskutinei dienai, nes dėl galimų didelių pareiškėjų srautų paskutinę paraiškų teikimo dieną gali užtrukti paraiškų registravimas, strigti sistemos. Skatiname pareiškėjus būti geranoriškais, tausoti savo ir NMA darbuotojų laiką.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 23 d. 13:04