Įgaliojimo naudotis ŽŪMIS forma
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.30

Įgaliojimo naudotis ŽŪMIS forma

Įgaliojimo naudotis ŽŪMIS forma
Nuo šiol Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) svetainėje galima rasti pavyzdinę įgaliojimo formą, kurią užpildęs ir NMA pateikęs pareiškėjas galės įgalioti kitus asmenis atlikti atitinkamus veiksmus Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (ŽŪMIS).
 
Primename, kad įgaliojimas teikti dokumentus per ŽŪMIS aktualus įmonėms, bendrovėms, asociacijoms ir kitiems juridiniams asmenims, nes dokumentus per šią sistemą gali teikti tik konkretūs įgalioti tos organizacijos atstovai. Retesniais atvejais įgaliojimą turi pateikti fiziniai asmenys, kurie dėl tam tikrų priežasčių nesinaudos ŽŪMIS. Fiziniam asmeniui įgaliojant kitą fizinį asmenį, įgaliojimą turi patvirtinti notaras.
 
Jei įgaliojimą teikia juridinis asmuo, įgaliojimas turi būti pasirašytas jo vadovo bei užantspauduotas, jei juridinis asmuo antspaudą turi ir jį naudoja. Įgaliojime būtinai turi būti nurodytas įgaliotinio asmens kodas ir elektroninio pašto adresas.
 
Įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir neapibrėžtas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos.
 
Apie įgaliojimo panaikinimą įgaliotojas privalo pranešti NMA per 1 darbo dieną nuo sužinojimo arba turėjimo apie tai sužinoti. Apie šį faktą privalo būti pranešta ir įgaliotam asmeniui.
 
Parengtą įgaliojimo naudotis ŽŪMIS formą galite rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:49