Ieškantiems naujų žvejybos rinkų ar gerinantiems tiekimo sąlygas – parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.17

Ieškantiems naujų žvejybos rinkų ar gerinantiems tiekimo sąlygas – parama

Ieškantiems naujų žvejybos rinkų ar gerinantiems tiekimo sąlygas – parama
Nuo balandžio 16 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonę „Rinkodaros priemonės“.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki birželio 15 d.
 
Šia priemone siekiama gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimą, todėl paraiškas kviečiamos teikti žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba asociacijų grupei atstovaujanti asociacija (tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja), taip pat žvejybos (arba akvakultūros) produktų gamintojų organizacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija (tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja). Paraiškas gali teikti ir labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios akvakultūra, žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse ar jūrų vandenyse bei atitinkamai turinčios:
  • arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą;
  • arba VMVT suteiktą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą ar registravimą;
  • arba perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • arba perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
 
Pagal priemonę remiamos veiklos, kuriomis skatinama kokybė ir pridėtinė vertė sudarant palankesnes sąlygas žvejybos ir akvakultūros produktų pateikimui ir pakavimui, bei veiklos, kuriomis ieškoma naujų rinkų ir gerinamos žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygos.
 
Nurodytos veiklos gali apimti visą tiekimo grandinę: gamybą, perdirbimą ir prekybą.
 
Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 100 tūkst. eurų. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 tūkst. eurų. Paramos intensyvumas, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo, yra:
  • iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra žuvininkystės sektoriaus asociacija arba asociacijų grupei atstovaujanti asociacija;
  • iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra gamintojų organizacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija;
  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra žuvininkystės įmonė.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.).
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. balandžio 17 d. 16:21