Į pirmumo eilę surikiuoti miško veisimo projektai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.12.22

Į pirmumo eilę surikiuoti miško veisimo projektai

Į pirmumo eilę surikiuoti miško veisimo projektai
Informuojame, jog įvertinta paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ atitiktis prioritetiniams kriterijams ir sudaryta paraiškų prioritetinė eilė.
 
Paraiškos veisti mišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo teikiamos š. m. rugsėjo 15 d. – lapkričio 16 d. Per šį laikotarpį pateiktos 63 paraiškos. Sudarius paraiškų pirmumo eilę paaiškėjo, jog visos šios paraiškos surinko reikiamą 30 balų skaičių – didžiausias surinktas atrankos balų skaičius 75, mažiausias – 35. Visoms joms paramos lėšų pakanka – bendra jose prašoma paramos suma sudaro 1 335 350 Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 9 283 964 Eur.
 
Su paraiškų prioritetine eile galima susipažinti čia.
 
Toliau bus atliekamas tinkamumo skirti paramą vertinimas, t. y. bus vertinama, ar paraiškos atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo reikalavimus. Pareiškėjai taps paramos gavėjais, kai tik bus priimtas NMA sprendimas suteikti paramą (paramos sutartys nesudaromos), apie sprendimą pareiškėjai bus informuoti paraiškoje nurodytais būdais.
 
Primename, jog kreiptis dėl paramos įveisti mišką galėjo juridiniai ir fiziniai asmenys bei savivaldybės.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 22 d. 16:11