Į kasmetinę konferenciją atvyko apie pusantro šimto dalyvių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.09.04

Į kasmetinę konferenciją atvyko apie pusantro šimto dalyvių

Į kasmetinę konferenciją atvyko apie pusantro šimto dalyvių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) šių metų rugpjūčio 30 d. pakvietė į tradicinę kasmetinę konferenciją, skirtą 2012 m. deklaravimo aktualijoms aptarti. Į renginį buvo pakviesti merai, savivaldybių žemės ūkio skyrių atstovai, instituciniai ir socialiniai partneriai, kiti suinteresuoti asmenys. Į konferenciją atvyko apie pusantro šimto dalyvių. Savo dalyvavimu renginį pagerbė ir žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Įžanginius žodžius pasakė žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius ir NMA direktorius Saulius Silickas.
 
Konferencijoje buvo aptarta 2012 m. pateiktų paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemones gauti administravimo eiga ir rezultatai, kitos su KPP priemonėmis susijusios aktualijos.
 
Nors paraiškų paramai už deklaruotus plotus skaičius šiemet sumažėjo, tačiau bendras deklaruotas plotas, lyginant su 2011 m., padidėjo. 2012 m. buvo gauta apie 8 000 paraiškų mažiau negu 2011 m., tuo tarpu deklaruotas plotas padidėjo beveik 48 tūkst. ha (2011 m. – 2 736 503 ha, 2012 m. – 2 784 280 ha). Galima pasidžiaugti, kad išaugo savarankiškai deklaravusių pareiškėjų skaičius – pernai jų buvo 1 834, o šiais metais savarankiškai deklaravo žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bei teikė paraiškas pagal su plotu susijusias KPP priemones 2 031 asmuo.
 
2012 m. sumažėjo viršpločio deklaravimo atvejų (2011 m. – 1 186, 2012 m. – 875). NMA Kontrolės departamento specialistai iki šių metų rugpjūčio pabaigos iš viso atliko daugiau nei 3 tūkst. kompleksinės paramos reikalavimų laikymosi patikrų.
 
Konferencijoje buvo aptartos ir KPP trečiosios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ projektų įgyvendinimo problemos.
 
Dėmesio sulaukė taip pat nauja KPP priemonė „Pelno nesiekiančios investicijos“ (melioracijos griovių tvarkymas). Jai įgyvendinti šiais metais skirta 10 mln. Lt. Per pirmąjį paraiškų rinkimo etapą gautos 99 paraiškos (prašoma paramos suma – 2,281 mln. Lt). Antrasis paraiškų rinkimo etapas dar tęsiasi, jas dar galima teikti iki rugsėjo 28 d.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:14