Į ką atkreipti dėmesį vykdant pirkimus per NMA sistemą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.02.17

Į ką atkreipti dėmesį vykdant pirkimus per NMA sistemą

Į ką atkreipti dėmesį vykdant pirkimus per NMA sistemą
Nuo 2017 m. sausio 1 d. projektų vykdytojai apie vykdomą konkursą privalo skelbti ir pirkimą vykdyti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) interneto svetainėje. Tam, kad pirkimų vykdymas per NMA pirkimų sistemą būtų sklandesnis, NMA specialistai pataria, į ką reikėtų atkreipti dėmesį norint išvengti klaidų pirkimus atliekant šiuo būdu.
 
Pirkimų sistema visiems paramos gavėjams, išskyrus vieną priemonę
 
Konkursui paskelbti visi projektų vykdytojai privalo naudotis NMA pirkimo sistema. Išimtis taikoma tik priemonei „Rizikos valdymas“ – šios priemonės pareiškėjai apie pirkimus privalo skelbti spaudoje.
 
Informacija apie konkursą turi būti skelbiama svetainės skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“. Naudodamiesi svetaine, pasiūlymus privalo teikti ir tiekėjai. Per pirkimų sistemą pirkimus galima atlikti ir kai investicijos įsigyjamos apklausos raštu būdu.
 
Tiekėjo pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis
 
NMA specialistai pastebi, jog dažnai projektų vykdytojai pirkimo dokumentuose (kvietime / pirkimo sąlygose), kuriuose aprašomas pasiūlymų rengimas, nurodo, kad pasiūlymai turi būti „užklijuotame ir užantspauduotame voke. Ant voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir buveinė (adresas)“.
 
Žinotina, kad vykdant pirkimus NMA pirkimų sistemoje turi būti nurodoma, jog pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis NMA interneto svetainėje www.nma.lt, skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“.
 
Laikas turi tiksliai sutapti
 
Kita dažna projekto vykdytojų klaida, vykdant pirkimus per sistemą, kai skelbime apie pradedamą pirkimą ir pirkimo dokumentuose (kvietime pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą / pirkimo sąlygose) neatitinka pasiūlymų pateikimo ir susipažinimo su pateiktais pasiūlymais terminai, t. y. nurodoma skirtinga data, valanda ir minutės.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad data, valanda ir minutė, iki kada galima pateikti pasiūlymą, bei vokų su pasiūlymais atplėšimo data, valanda ir minutė skelbime ir pirkimo dokumentuose (kvietime / pirkimo sąlygose) turi sutapti.
 
Pirkimo būdai
 
Primename, kad, vadovaujantis pirkimų taisyklėmis, pirkimas apklausos būdu pasirenkamas tik tuo atveju, kai pirkimo vertė neviršija 58 000 Eur be PVM, o įsigyjant darbus – 145 000 Eur be PVM. Paminėtina, kad konkurso būdu pirkimas gali būti vykdomas visais atvejais, – ir kai pirkimo vertė mažesnė, ir kai didesnė nei 58 000 Eur be PVM už prekes ir paslaugas bei 145 000 Eur be PVM už darbus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 17 d. 13:20