Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pakeitimai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.08.29

Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pakeitimai

Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pakeitimai
Šių metų rugpjūčio mėnesį priimtuose Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (GAAB) aprašo pakeitimuose patikslinti paramos gavėjų įsipareigojimai. Šie reikalavimai yra skirti paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemones ir tiesiogines išmokas gaunantiems pareiškėjams. Jų laikydamiesi, ūkininkai gali pasiekti geresnių ūkinės veiklos rezultatų bei efektyviau išnaudoti gaunamą paramą.
 
Vienam hektarui – 4 bičių šeimos
 
Žemdirbiai, deklaruojantys pievas ir ganyklas, turi laikyti ūkinius gyvūnus, įregistruotus Ūkinių gyvūnų registre. Vienam deklaruotų pievų ir ganyklų hektarui, už kurį prašoma tiesioginių išmokų, turi tekti ne mažiau kaip 0,2 sutartinio gyvulio (SG) vienam hektarui (ha), o 2014 m. - ne mažiau kaip 0,3 SG/ha.
 
Šių metų rugpjūtį į sutartinių gyvulių sąrašą įtrauktos ir bičių šeimos. Viena bičių šeima prilyginta 0,059 SG. Tai reiškia, kad šiais metais pievų ir ganyklų plotus deklaravusiems ūkininkams, nelaikantiems kitų ūkinių gyvulių, reikės laikyti mažiausiai 4 bičių šeimas vienam hektarui, kurios bus įvertintos kaip 0,2 SG. Palyginimui, 4 bičių šeimos bus prilygintos 28 vištoms (dedeklėms) arba 8 triušiams.
 
Bičių šeimų, kaip ir kitų bandomis registruojamų gyvūnų (kiaulių, paukščių, triušių ir pan.) skaičius nustatomas pagal atitinkamų metų liepos 1 d. duomenis – kiek šiai datai jų buvo įregistruota Ūkinių gyvūnų registre. Individualiai registruoti ūkiniai gyvūnai, pavyzdžiui, galvijai, avys, ožkos, paramos prašančio žemdirbio arba jo partnerio valdoje turi būti išlaikyti nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.
 
Gyvulių laikyti nėra būtina, jei deklaruoti pievų ir ganyklų plotai 2013 m. sudaro ne daugiau kaip 20 proc. (2014 m. – 10 proc.) visų deklaruotų žemės ūkio naudmenų, neįskaičiuojant pievų ir ganyklų, skirtų prekinei žolinės produkcijos gamybai ar deklaruojamų pagal programas „(Ganyklos) pievos skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai“, „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ (iki 2011 m.), „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ (iki 2011 m.), „Ganyklos (pievos) iki 5 m.“ (Ekologinio ūkininkavimo programa iki 2011 m.) ir „Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau“ (Ekologinio ūkininkavimo programa iki 2011 m.).
 
Gyvulių laikyti taip pat nėra būtina dalyvaujantiems šiose KPP priemonėse:  „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „NATURA 2000 išmokos (parama NATURA 2000 miškų teritorijose)“, kai jų deklaruoti pievų ir ganyklų plotai 2013 m. sudaro ne daugiau kaip 20 proc., nuo 2014 m. – ne daugiau kaip 10 proc. visų tiesioginėms išmokoms ir paramai pagal išvardintas KPP priemones gauti deklaruotų plotų.
 
Gyvulių buvimo požymiai – svarbu
 
Naujaisiais GAAB reikalavimų pakeitimais taip pat patikslinta, kaip tinkamai prižiūrėti deklaruojamus plotus. Ariamosios žemės, ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose, sodų ir uogynų tarpueiliuose neturi būti sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių (kiečių, usnių, varnalėšų, dilgėlių ir kt.). Pažymėtina, kad pavienių piktžolių ar žolės kupstų, nestelbiančių auginamų augalų, buvimas nėra laikomas pažeidimu. Pažeidimu nelaikomos piktžolės pievose ir ganyklose, jei ūkininkas laiko ne mažiau kaip 0,1 SG vienam hektarui.
 
Gyvulių augintojai turėtų atkreipti dėmesį, kad nustatant pažeidimą bus atsižvelgiama ne tik į laikomų gyvulių skaičių, bet ir gyvulių buvimo požymius. Tai, kad ganyklos ir pievos yra naudojamos gyvuliams ganyti, turi patvirtinti gyvulių buvimo lauke požymiai (ekskrementų liekanos, išguldyta žolė ir pan.
 
Ganyklos arba pievos, taip pat daugiametės ganyklos arba pievos turi būti geros agrarinės būklės, naudojamos gyvuliams ganyti (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. turi būti bent kartą nuganytos) arba ne rečiau kaip kartą per metus (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.) nušienaujamos.
 
Naujienos Šilutės ir Pagėgių rajono ūkininkams
 
GAAB  reikalavimuose yra pakeitimai dėl šieno ir žaliosios masės išvežimo kai kuriose su kasmetiniais potvyniais susiduriančiose savivaldybėse.  Nuo šiol  Šilutės rajono savivaldybės (Rusnės, Šilutės, Kintų, Juknaičių, Usėnų seniūnijų teritorijose) ir Pagėgių savivaldybės (Pagėgių, Lumpėnų ir Stoniškių seniūnijų teritorijose) šieno ir šienainio rulonai turi būti išvežti iš lauko iki kiekvienų metų spalio 1 d.
 
Šienas ar žalioji masė ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyti iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. Šieną ir žaliąją masę reikia išvežti iš lauko, o žaliąją masę šienavimo metu būtina susmulkinti ir tolygiai paskleisti ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose. Šienas turėtų būti sudėtas į kūgius arba supresuotas. 
 
Reikalavimų laikyti gyvulius turi laikytis asmenys, siekiantis pasinaudoti parama pagal šias priemones:
 
  • „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“;
  • „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“;
  • „NATURA 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“;
  •  „NATURA 2000 išmokos“;
  •  „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
  •  „Miškų aplinkosaugos išmokos“;
  •  tiesioginės išmokos už pasėlius ir žemės ūkio naudmenas;
  •  atskiros tiesioginės išmokos už baltąjį cukrų;
  •  tiesioginės išmokos už mėsinius galvijus ir mėsines avis.
 
Vaizdo siužetą šia tema galite pamatytį paspaudę nuorodą
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:49