Gamybos ir prekybos planams – parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.03.20

Gamybos ir prekybos planams – parama

Gamybos ir prekybos planams – parama
Kovo pradžioje baigėsi paraiškų priėmimas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonę „Gamybos ir prekybos planai“.
 
Iš viso pagal priemonę buvo pateiktos 3 paraiškos, kuriose prašoma daugiau nei 323 tūkst. Eur paramos. Pateiktiems projektams šiuo metu atliekamas projektų tinkamumo skirti paramą vertinimas, parama bus skiriama pareiškėjams, kurie atitiks visus būtinus paramos teikimo reikalavimus.
 
Primename, kad paramos lėšomis gali būti finansuojamos gamybos ir prekybos plano rengimo ir įgyvendinimo veiklų, kurias gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija atlieka įgyvendindama konkrečias plane numatytas priemones, išlaidos, pavyzdžiui, nepriklausomų ekspertų, audito paslaugų, renginių organizavimo, darbuotojų komandiruočių, skirtų žinių ir gerosios praktikos sklaidai, bei kitos išlaidos. Taip pat finansuojamos priemonės, skirtos tiekiamų rinkai žvejybos ir akvakultūros produktų pasiūlai sureguliuoti, viešinimo ir kitos priemonės.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. kovo 20 d. 09:11