Gamintojų organizacijos kviečiamos kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.01.19

Gamintojų organizacijos kviečiamos kreiptis paramos

Gamintojų organizacijos kviečiamos kreiptis paramos
Nuo sausio 18 d. iki vasario 21 d. gamintojų organizacijos kviečiamos teikti projektų įgyvendinimo planus pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonę „Gamintojų organizacijų veiklos skatinimas“.
 
Priemonės tikslas – skatinti žvejybos ir akvakultūros produktų prekybą, kokybę ir pridėtinę vertę, taip pat tų produktų perdirbimą.
 
Remiama veikla – pripažintų gamintojų organizacijų (GO) vykdomas Gamybos ir prekybos plano (GPP) rengimas ir įgyvendinimas, įskaitant mokslinių ir techninių kampanijų rengimą ir vykdymą, siekiant pagerinti žinių, gerosios praktikos ir inovacijų sklaidą, dalyvavimą mugėse ir parodose, siekiant pagerinti gamintojų organizacijų narių produktų patekimą į rinką, dalyvavimą įgyvendinant maisto tvarumo (atsekamumo) schemas, narių veiklos aplinkosauginio tvarumo didinimą ir kitas patvirtintame GPP numatytas veiklas.
 
Galimi pareiškėjai
 
Projekto įgyvendinimo planą (PĮP) gali teikti pripažinta žvejybos arba akvakultūros produktų:
 • gamintojų organizacija,
 • gamintojų organizacijų asociacija,
 • tarpšakinė organizacija.
PĮP teikiamas be partnerių.
 
Galima didžiausia paramos suma projektui ir paramos intensyvumo norma
 
Projektams įgyvendinti skiriama 1,8 mln. Eur viešojo finansavimo lėšų.
 
Projektui skiriama ne daugiau kaip 450 tūkst. viešojo finansavimo lėšų.
 
Paramos intensyvumo norma sudaro 75 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.
 
Prioritetiniai atrankos kriterijai
 
Prioritetiniai atrankos kriterijai:
 • PĮP pateikimo metu ne mažiau kaip pusė GO narių atitinka mažos arba vidutinės įmonės (MVĮ) statusą ­– suteikiama 30 balų.
 • GO narių skaičius PĮP pateikimo metu:
 • kai narių skaičius nuo 4 iki 7 (imtinai) – suteikiami 5 balai;
 • kai narių skaičius nuo 8 iki 11 (imtinai) – suteikiama 10 balų;
 • kai narių skaičius 12 ir daugiau – suteikiama 15 balų.
 • Kartu su PĮP pateiktame GPP numatyti veiksmai, skirti pagerinti narių produktų realizaciją gerinant tiekimo grandinės veikimą, – suteikiama iki 25 balų (10 balų, kai atitinka 1 iš 3 šio prioritetinio kriterijaus veiksmų, 20 balų, kai atitinka 2 iš 3 šio prioritetinio kriterijaus veiksmų, 25 balai, kai atitinka 3 iš 3 šio prioritetinio kriterijaus veiksmų):
 1. plėtoti naujus pardavimo kanalus sukuriant (tobulinant) trumpąsias grandines ir (arba);
 2. inicijuoti ir (arba) prisidėti įgyvendinant maisto tvarumo (kokybės) schemas;
 3. ir (arba) gerinti žuvininkystės produktų atsekamumą.
 • Kartu su PĮP pateiktame GPP numatyti veiksmai, skirti mokslinių ir techninių kampanijų rengimui ir vykdymui, siekiant pagerinti žinių, gerosios praktikos ir inovacijų sklaidą – suteikiama 10 balų.
 • Kartu su PĮP pateiktame GPP numatyti veiksmai, skirti narių veiklos aplinkosauginiam tvarumui didinti, – suteikiama 20 balų.
Privalomasis mažiausias projektų prioritetinių atrankos kriterijų balų skaičius – 20 privalomųjų balų.
 
Projektų įgyvendinimo planų teikimo tvarka
 
Projektų įgyvendinimo planai Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiami naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).
 
Naudinga informacija
 
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 19 d. 15:29