Gamintojų grupėms įsteigti paprašyta 1 mln. Eur paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.11

Gamintojų grupėms įsteigti paprašyta 1 mln. Eur paramos

Gamintojų grupėms įsteigti paprašyta 1 mln. Eur paramos
Iki š. m. gegužės 29 d. buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“. Supažindiname su paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Paraiškos buvo renkamas nuo gegužės 4 d. iki gegužės 29 d. Šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 500 tūkst. Eur paramos lėšų. Preliminariais duomenimis buvo pateiktos 2 paraiškos, kuriose bendra paramos suma projektams įgyvendinti siekia 1 mln. Eur, o tai viršija skirtąją 2 kartus.
 
Primintina, kad parama pagal šią veiklos sritį teikiama žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų grupių veiklai. Taip pat dėl paramos gamintojų grupei įsteigti galėjo kreiptis labai maža, maža arba vidutinė įmonė. Fiziniams asmenims, viešiesiems juridiniams asmenims parama neteikiama.
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal nustatytus įgyvendinimo taisyklėse projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 5 paraiškų atrankos kriterijai. Mažiausias privalomasis atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiškai neskirta privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paraiška atmetama.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra, įvertinusi paraiškas, paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę teiks Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM). Projektus svarstys ŽŪM Projektų atrankos komitetas, o galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (ar) neskyrimo priims žemės ūkio ministras.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 11 d. 08:51