Galutinis mokėjimo prašymas – tik įgyvendinus projektą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.09.10

Galutinis mokėjimo prašymas – tik įgyvendinus projektą

Galutinis mokėjimo prašymas – tik įgyvendinus projektą
Baigiantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) įgyvendinimo laikotarpiui, vis daugiau paramos gavėjų teikia galutinius mokėjimo prašymus.
 
Atliekant projektų patikras pastebima, jog pasitaiko atvejų, kai galutinis mokėjimo prašymas pateikiamas dar neįgyvendinus viso remiamo projekto. NMA specialistai atkreipia dėmesį, kad projektų vykdytojų patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos tik atlikus visas numatytas investicijas. Taigi, tik įgyvendinus projektą, pasiekus visus paramos paraiškoje numatytus rezultatus, gali būti teikiamas galutinis mokėjimo prašymas.
 
Pavyzdžiui, jei projekto tikslas – įrengti kaimo turizmo sodybą, projektas gali būti laikomas įgyvendintu tik tada, kai sodyba bus pradėta naudoti pagal paskirtį, patirtos visos projekte numatytos išlaidos – finansuojamos tiek paramos, tiek projekto vykdytojo lėšomis.
 
Kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos visos po paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti projekto išlaidos, paramos gavėjai NMA turi pateikti ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą bei kitus paramos sutartyje bei paramos paraiškoje nurodytus dokumentus.
 
Primename, jog projektą įgyvendinti ir galutinį mokėjimo prašymą bei projekto įgyvendinimo ataskaitą privaloma pateikti iki paramos sutartyje numatytos datos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d., jei paramos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenurodyta kitaip.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 10 d. 13:24