Galimybė kaime pradėti verslą itin patraukli
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.12.22

Galimybė kaime pradėti verslą itin patraukli

Galimybė kaime pradėti verslą itin patraukli
Gruodžio 16 d. baigtos rinkti paraiškos naujam verslui kaimo vietovėse kurti. Gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ pretenduoja itin daug pareiškėjų.
 
Prašoma suma viršija skirtąją
 
Paraiškos naujam verslui kurti buvo pradėtos rinkti nuo lapkričio 2 d. Per visą paraiškų rinkimo laikotarpį buvo gautos 372 paraiškos, prašoma paramos suma sudaro 8 932 676 Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 3 000 000 Eur paramos. Taigi prašoma paramos suma gerokai viršija skirtąją, todėl, atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams, bus sudaroma prioritetinė eilė.
 
Primename, kad paraiškas turėjo galimybę teikti fiziniai asmenys ir naujai įsteigtos labai mažos įmonės – privatūs juridiniai asmenys, savo veiklą pradėję vykdyti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Pagal veiklos sritį remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytame neremtinų veiklų sąraše išvardytas veiklas.
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 60. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 • Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, arba pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų) (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindinis akcininkas suprantamas kaip vienasmenis valdymo organas arba valdymo organo vadovas), ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje) – 5 balai.
 • Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia paramos suma, už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų (jeigu pareiškėjas prašo mažesnės nei 22 000 Eur paramos sumos, jam balai nesuteikiami) – 30 balų.
 • Pareiškėjas (fizinis asmuo arba juridinio asmens pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų) (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindinis akcininkas suprantamas kaip vienasmenis valdymo organas arba valdymo organo vadovas):
  • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 25 balai;
  • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 15 balų.
 • Pareiškėjas (fizinis arba juridinis asmuo) numato vykdyti licencijuotą veiklą, išskyrus licencijuotas veiklas, įtrauktas į neremiamų veiklų sąrašą, – 5 balai.
 • Projekte numatyta vykdyti socialinį verslą (pagal Socialinio verslo koncepcijos nuostatas) – 15 balų.
 • Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje, – 10 balų.
 • Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (privačios arba bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise), – 5 balai.
 • Projektas atitinka Sumanios specializacijos strategijos prioritetinę (-es) kryptį (-is) – 5 balai.
Administravimo taisyklėse nustatyta, kad, paraiškoms surinkus vienodą balų skaičių, būtų sudaroma papildoma paramos paraiškų atrankos pirmumo eilė. Ją sudarant lems pareiškėjo – fizinio asmens, arba pareiškėjo – juridinio asmens, pagrindinio akcininko (turinčio daugiau kaip 50 procentų akcijų) amžius (pirmumas bus teikiamas jaunesniems pareiškėjams). Juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindinis akcininkas suprantamas kaip vienasmenis valdymo organas arba valdymo organo vadovas.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gruodžio 22 d. 13:37