GAAB reikalavimų pakeitimai dėl laikomų gyvulių skaičiaus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.05.21

GAAB reikalavimų pakeitimai dėl laikomų gyvulių skaičiaus

GAAB reikalavimų pakeitimai dėl laikomų gyvulių skaičiaus
2012 metais vienas svarbiausių Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų (GAAB) pakeitimų yra išmokų susiejimas su laikomų ūkinių gyvūnų skaičiumi. Reikalavimas laikyti gyvulius aktualus pareiškėjams, kurie gauna tiesiogines išmokas ir/ar teikia paraiškas pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) su plotu susijusias priemones. Reikalavimo laikyti gyvulius taip pat turi laikytis ūkininkai, ketinantys 2012 m. pirmą kartą dalyvauti KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ arba numatę padidinti anksčiau deklaruotą pievų ir ganyklų plotą (prisiimant naujus įsipareigojimus).
 
 
Deklaruojant natūralias ir pusiau natūralias pievas bei ganyklas – ne mažiau 0,2 SG/ha
 
Pareiškėjai, deklaruojantys pievas ir ganyklas pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Kraštovaizdžio tvarkymas“ ir dalyvaujantys veikloje „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, turi laikyti ne mažiau 0,2 sutartinio gyvulio (SG) viename hektare, gyvuliai turi būti registruoti Ūkinių gyvūnų registre.
 
Atkreipiame dėmesį, kad šis reikalavimas taikomas naujiems pareiškėjams nuo 2012 m. arba esamiems pareiškėjams, prisiimantiems įsipareigojimus naujiems plotams.
 
Sutartinių gyvulių skaičius, įgyvendinant programą „Kraštovaizdžio tvarkymas“, skaičiuojamas pagal naują skirtingų rūšių gyvūnų vieneto atitikties sutartiniam gyvuliui (SG) lentelę:
 
 
Buliai, karvės ir kiti galvijai, vyresni nei 2 metų, arkliai, vyresni nei 6 mėnesių
1 SG
Galvijai nuo 6 mėnesių iki 2 metų
0,6 SG
Bizonai, stumbrai
0,6 SG
Galvijai, jaunesni nei 6 mėnesių
0,4 SG
Taurieji elniai, Dovydo elniai
0,2 SG
Avys
0,15 SG
Ožkos
0,15 SG
Danieliai, dėmėtieji elniai
0,11 SG
Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki atjunkymo)
0,025 SG
 
SG skaičiuojamas vidurkis pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius 2011 metų duomenis.
 
Už laukus, kuriuose nesilaikoma nurodyto reikalavimo laikyti ūkinius gyvūnus, parama nebus mokama.
 
Mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – ne mažiau 0,5 SG/ha
Pareiškėjai, dalyvaujantys KPP priemonėje „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, turintys pievas ir ganyklas bei jas deklaruojantys, privalo konkrečioje valdos dalyje turėti bent 0,5 SG/ha. SG skaičiuojamas vidurkis pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius 2011 metų duomenis. Svarbu, kad ūkinių gyvūnų laikymo vieta būtų registruota mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba gretimoje seniūnijoje (deklaruotos mažiau palankios ūkininkauti vietovės atžvilgiu).
 
Sutartinių gyvulių rūšys ir atitiktis sutartiniam gyvuliui siekiant gauti išmokas už pievas ir ganyklas pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ pateiktos šioje lentelėje:
 
Gyvūnai
Vienas gyvūnas, sudarantis SG
Paršavedės (su paršeliais žindukliais), kuiliai
0,35 
Paršeliai nuo 7 kg iki 32 kg (3 mėn.)
0,01 
Kiaulės nuo 3 iki 8 mėn.
0,1 
Kiaulės nuo 8 mėn.
0,11 
Karvės, buliai
Veršeliai iki 1 m.
0,25 
Galvijai (prieauglis) nuo 1 iki 2 m.
0,7 
Taurieji elniai
0,2 
Danieliai, dėmėtieji elniai
0,11 
Bizonai, stumbrai
0,6 
Avys, ožkos
0,07 
Arkliai nuo 1 m.
Kumeliukai iki 1 m.
0,4 
Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki  atjunkymo)
0,025 
Stručiai (suaugę gyvūnai)
0,4
Šinšilos
0,0014
 
Tiesioginės išmokos – ne mažiau 0,1 SG/ha
 
Deklaruojamų pievų ir ganyklų hektarui, už kurį prašoma tiesioginių išmokų, tenkantis ūkinių gyvūnų skaičius 2012 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 0,1 sutartinio gyvulio (SG), 2013 m. – ne mažiau kaip 0,2 SG, o nuo 2014 m. – ne mažiau 0,3 SG.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurie nelaiko gyvūnų, tačiau jų deklaruoti pievų ir ganyklų plotai 2012 m. sudaro ne daugiau kaip 30 proc., 2013 m. – ne daugiau kaip 20 proc., nuo 2014 m. – ne daugiau kaip 10 proc. visų tiesioginėms išmokoms gauti deklaruotų ir tinkamų paramai gauti žemės ūkio naudmenų. Perskaičiuojant gyvūnus į sutartinius gyvulius reikia vadovautis žemiau pateikta lentele:
 
Gyvūnai
Vienas gyvūnas, sudarantis SG
Paršavedės (su paršeliais žindukliais), kuiliai
0,35 
Paršeliai nuo 7 kg iki 32 kg (3 mėn.)
0,01 
Kiaulės nuo 3 iki 8 mėn.
0,1 
Kiaulės nuo 8 mėn.
0,11 
Karvės, buliai
Veršeliai iki 1 m.
0,25 
Galvijai (prieauglis) nuo 1 iki 2 m.
0,7 
Taurieji elniai
0,2 
Danieliai, dėmėtieji elniai
0,11 
Bizonai, stumbrai
0,6 
Avys, ožkos
0,07 
Arkliai nuo 1 m.
Kumeliukai iki 1 m.
0,4 
Vištos (dedeklės)
0,007 
Broileriai (mėsiniai)
0,0004 
Kalakutai (auginami iki 70 d. amžiaus)
0,0064
Kalakutai (auginami iki 133 d. amžiaus)
0,0133 
Antys
0,0086 
Žąsys
0,016 
Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki  atjunkymo)
0,025 
Šinšilos
0,0014 
Audinės / kiaunės (vyresnės kaip 10 mėn.)
0,025 
Lapės (vyresnės kaip 10 mėn.)
0,067 
Stručiai (suaugę gyvūnai)
0,4
 
Tiesioginėms išmokoms gauti reikalaujamas SG skaičius viename hektare turi būti išlaikytas nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.
 
Sutartinius gyvulius skaičiuoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.
 
Sankcijų taikymas
 
Pareiškėjams, deklaruojantiems pievas ir ganyklas, tačiau pažeidusiems naują GAAB reikalavimą dėl ūkinių gyvūnų laikymo, gresia sankcijos. Sankcijos yra taikomos pagal Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimo taikymo metodiką atsižvelgiant į pažeidimo mastą, sunkumą ir poveikio trukmę. Naujojo GAAB reikalavimo pažeidimas visada laikomas mažo masto, sunkiu, o poveikis – nepastoviu.
 
Taikomos sankcijos dydis priklauso nuo deklaruojamo tiesioginėms išmokoms gauti ploto. Kai pareiškėjas turi sutartinių gyvulių, tačiau jų neužtenka mažiau nei 50 proc. paraiškoje deklaruotų ganyklų ir pievų ploto, tuomet 3 proc. būtų mažinamos visos išmokos už paraiškoje deklaruotus plotus (tiek tiesioginės išmokos, tiek paramos suma pagal KPP priemones, tiek išmokos už cukrų bei mėsinius galvijus).
 
Jei plotas, kuriame nustatytas minėtas pažeidimas, sudaro daugiau kaip 50 proc. viso tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoto ir tinkamo paramai gauti pievų ir ganyklų ploto, sankcijos dydis apskaičiuojamas taip pat pagal minėtą Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimo taikymo metodiką. Norėtume dar kartą priminti, kad pažeidimas dėl ūkinių gyvūnų laikymo visada laikomas mažo masto, sunkiu, o poveikis – nepastoviu. Taigi šiuo atveju, kai SG neužtenka daugiau kaip pusei ganyklų ir pievų plotų, paramos suma mažinama 19 proc.
 
Jei plotas, kuriame nustatytas minėtas pažeidimas, sudaro 100 proc. viso tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoto ir tinkamo paramai gauti pievų ir ganyklų ploto, t. y. pareiškėjas paraiškoje deklaruoja vien tik ganyklas pievas ir neturi sutartinių gyvulių, einamaisiais metais parama sumažinama per pusę – 50 proc.
 
Preliminarų išmokos dydį už deklaruotus plotus, jei ūkyje yra sertifikuotų gyvulių, galite paskaičiuoti naudodamiesi interneto svetainėje esančia skaičiuokle.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:53