Finansavimo šaltinis turi būti pagrįstas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.11.14

Finansavimo šaltinis turi būti pagrįstas

Finansavimo šaltinis turi būti pagrįstas
Vertindami projektus ar juos administruodami, Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai kreipiasi į projektų vykdytojus, prašydami juos pateikti informaciją apie projekto finansavimo šaltinį. Pateikdami informaciją, pareiškėjai ar paramos gavėjai įrodo, kad gali finansuoti projektą iš savo ar skolintų lėšų.
 
Projekto finansavimo šaltinis gali būti kredito įstaigų (bankų, kredito unijų), kitų privačių ar juridinių asmenų suteiktos paskolos, nuosavos lėšos.  Tais atvejais, kai kaip finansavimo šaltinis nurodoma ne kredito įstaiga, projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus, įrodančius paskolos teikėjo galimybę suteikti paskolą. Tokie dokumentai yra: juridiniam asmeniui – finansinės atskaitomybės dokumentai už paskutinius (ar einamus, jei įmonė nauja) finansinius metus, fiziniam asmeniui – pajamų ir turto deklaracija, sąskaitos banke išrašas.
 
Paramos gavėjas gali pateikti ir kitus, jo manymu, galimybę skolinti įrodančius dokumentus. NMA specialistai, gavę prašytus dokumentus, juos įvertina, esant poreikiui – sutikrina su Lietuvos banko, kitų įstaigų registruose esančia informacija. Kilus įtarimų, gali būti kreipiamasi ir į Valstybinę mokesčių inspekciją, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą ar kitas institucijas.
 
Jei projekto vykdytojas prašomų dokumentų nepateikia arba pateikti dokumentai yra neaiškūs bei dviprasmiški, laikoma, kad projekto finansavimo šaltinis nėra užtikrintas, todėl parama negali būti skiriama.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. lapkričio 14 d. 10:18