Fiktyvūs sandoriai – nepriimtini
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.22

Fiktyvūs sandoriai – nepriimtini

Fiktyvūs sandoriai – nepriimtini
Vadovaudamasi praktika, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) įžvelgė riziką, jog pareiškėjai, siekdami gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ ir įsigydami ūkinius gyvūnus, gali imtis neteisėtų veiksmų.
 
Iš NMA administruojamų priemonių ūkinius gyvūnus už paramos lėšas galima įsigyti pagal dvi veiklos sritis: „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiesiems ūkiams“. NMA atidžiai analizuos kuriančių gyvulininkystės ūkį pareiškėjų, kurių artimi giminaičiai (tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikai) taip pat užsiima gyvulininkyste, pagal šias veiklas pateiktas paraiškas, siekiant išvengti atvejų, kai artimi giminaičiai, pasinaudoję kitais asmenimis, pareiškėjams tariamai parduoda jų laikomus ūkinius gyvūnus.
 
Atsižvelgiant į iškilusią fiktyvių ūkinių gyvūnų įsigijimo sandorių sudarymo riziką, NMA paramos administravimo skyriams buvo pavesta peržiūrėti jau įvertintus bei šiuo metu vertinamus mokėjimo prašymus pagal minėtas veiklas bei patikrinti juose nurodytą informaciją apie už paramos lėšas įsigytus ūkinius gyvūnus su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) gyvulių judėjimo žurnale fiksuojamais istoriniais duomenimis. Remiantis šia informacija bus nustatoma, ar paramos gavėjai iš kitų asmenų neįsigijo anksčiau jų artimiems giminaičiams priklausiusių ūkinių gyvūnų.
 
Nustačius, kad už paramos lėšas ūkinius gyvūnus paramos gavėjas įsigijo iš artimų giminaičių, bus fiksuojamas pažeidimas bei atliekamas tyrimas teisės aktų nustatyta tvarka, pritaikant sankcijas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 21 d. 14:17