EŽF lėšos paramos gavėjus pasieks tik pateikus mokėjimo prašymus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.01.27

EŽF lėšos paramos gavėjus pasieks tik pateikus mokėjimo prašymus

EŽF lėšos paramos gavėjus pasieks tik pateikus mokėjimo prašymus
Investicinius projektus pagal Žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programą įgyvendinantys paramos gavėjai Europos Sąjungos (ES) ir valstybės biudžeto paramą gauna tik tada, kai įvertinami jų mokėjimo prašymai. Siekiant, kad būtų laiku įgyvendinta programa ir įsisavintos visos paramos lėšos, paramos gavėjai raginami mokėjimo prašymus teikti laiku arba netgi anksčiau, negu nurodyta mokėjimo prašymų teikimo grafike. Tokiu atveju ir projekto tinkamos finansuoti išlaidos bus kompensuojamos greičiau.
 
Mokėjimo prašymai – pagal iš anksto numatytą grafiką
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai pažymi, kad mokėjimo prašymų pateikimo grafikas suderinamas atskirai su kiekvienu paramos gavėju ir įtraukiamas į paramos sutartį arba paraišką (supaprastinta tvarka). Paramos gavėjas po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį kartu su mokėjimo prašymu pateikia ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus.
 
Mokėjimo prašymai priimami ir registruojami NMA teritoriniuose skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą. Pagal daugelį Žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemonių per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį galima teikti iki šešių mokėjimo prašymų.
 
Sugriežtinta tvarka
 
NMA specialistai pastebi, kad pavyzdingų paramos gavėjų yra kur kas mažiau nei tų, kurie vėluoja pateikti mokėjimo prašymus ar prašo nukelti jų pateikimo terminą. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad NMA sugriežtino tvarką, todėl norint nukelti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, būtina pateikti itin svarbias ir objektyvias priežastis.
 
Žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programa eina į pabaigą ir jei anksčiau pasirašytos sutartys buvo įgyvendinamos per tris metus, tai dabar šis laikotarpis sumažėjo iki mažiau nei dviejų metų. Siekiant, kad būtų laiku įsisavintos visos šiai programai skirtos paramos lėšos, NMA nagrinės kiekvieną mokėjimo prašymų atidėjimo atvejį. Ypač atidžiai bus vertinamas pirmojo mokėjimo prašymo nukėlimas ir tikrinama, ar projektai iš viso yra vykdomi. Tokiu būdu norima išvengti paramos lėšų rezervavimo galimai nevykdomiems projektams ir skirti jas kitų projektų įgyvendinimui. Svarbu pastebėti, kad baigiantis paramos laikotarpiui, delsimas teikti mokėjimo prašymus apsunkina galimybę panaudoti visą paramą.
 
Realūs mokėjimų prašymų teikimo terminai
 
Viena iš pagrindinių mokėjimo prašymo vėlavimo ar nukėlimo priežasčių – rangovų nesubėgėjimas laiku atlikti sutartyse numatytų darbų. Todėl rekomenduojama prieš pasirašant paramos sutartį nusistatyti realius projekto įgyvendinimo terminus. Tai ypač aktualu, kai planuojama vykdyti su statybomis susijusius projektus. Taip pat reikėtų griežčiau kontroliuoti, kaip rangovas vykdo įsipareigojimus, ar tiekėjas nevėluoja pateikti prekių, suteikti paslaugų.
 
Kita dažnai pasitaikanti priežastis – užtrunkanti pirkimų procedūra. Paramos gavėjai neturėtų pradėti vykdyti pirkimo sutarties, neįsitikinę, kad pirkimai atlikti tinkamai, o pirkimų dokumentus NMA įvertinimui pateikti kaip galima anksčiau iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kol neįvertinami pirkimų dokumentai, negali būti vertinamas ir mokėjimo prašymas.  
Be to, pasitaiko atvejų, kad įvertinus pirkimus paaiškėja, jog pirkimai atlikti netinkamai t.y., atlikti pažeidžiant įstatymų nuostatas. Tokiu atveju, jeigu jau yra pateiktas mokėjimo prašymas ir deklaruotos išlaidos, jos bus netinkamos kompensuoti dėl netinkamai įvykdytų pirkimų. Tačiau jeigu pirkimai yra įvertinami iki išlaidų atlikimo ir iki mokėjimo prašymo pateikimo, paramos gavėjas gali vykdyti naują pirkimų procedūrą ir pakartotinai teikti NMA pirkimų dokumentus vertinimui.
 
Taip pat patariama pasidomėti, kiek gali užtrukti derybos su bankais dėl finansavimo. Tai dar viena dažnai pasitaikanti mokėjimo prašymų vėlavimo ar atidėjimo priežastis.
 
Pavėlavus – sankcijos
 
Primenama, kad pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną. Kiek dienų pavėlavus yra priimamas mokėjimo prašymas, numatyta kiekvienos Žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Nepateikus mokėjimo prašymą per nurodytą galimą vėlavimo laikotarpį, paramos sutartis yra nutraukiama.
 
Mokėjimo prašymų formas ir pildymo instrukcijas galima rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:27