ES parama skatina konkurencingą miškų plėtrą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.06.19

ES parama skatina konkurencingą miškų plėtrą

ES parama skatina konkurencingą miškų plėtrą
Iki birželio 28 dienos priimamos paraiškos finansinei paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Miškų ekonominės vertės didinimas“ gauti. Šiemet didžiausia paramos suma siekia 150 tūkst. Lt. Priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ įgyvendinimo taisyklėse yra ir daugiau pasikeitimų, kurie pareiškėjams numato palengvinimų.
 
Paraiškos – iki birželio 28-osios
 
KPP priemonei „Miškų ekonominės vertės didinimas“ įgyvendinti 2007-2013 m. laikotarpiui iš viso skirtas 50,7 mln. Lt paramos biudžetas. Europos Sąjungos (ES) parama miškams jau pasinaudojo per 260 miškų šeimininkų, o patvirtinta paraiškų suma siekia 48,5 mln. Lt, arba 96 proc. viso šiai priemonei numatyto krepšelio.
 
Likusi priemonės biudžeto dalis – 2,8 mln. Lt – bus paskirstyta šių metų pareiškėjams. Likutis nedidelis, o priemonė – išties populiari. Siekiant efektyviausio lėšų paskirstymo, buvo atitinkamai pakoreguotos ir priemonės įgyvendinimo taisyklės.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kviečia teikti paraiškas pagal abi priemonės veiklos sritis: pirmąją – „Mažos ekonominės vertės medelynų (jaunuolynų) ir krūmynų pertvarkymas bei jaunuolynų ugdymas“ bei antrąją – „Miško kirtimo, apvaliosios medienos bei biokuro (medienos kuro) ruošos modernizavimas“.
 
Dalyvauti šioje KPP priemonėje gali privačių miškų savininkai, jų asociacijos, taip pat savivaldybės ir jų asociacijos.
 
Numatytos paramos „lubos“
 
Svarbiausia naujovė šių metų pareiškėjams, siekiantiems paramos miškų ekonominei vertei didinti – paramos suma vienam projektui negali viršyti 150 tūkst. Lt. Toks sprendimas priimtas siekiant, kad parama miškams pagal šią priemonę pasinaudotų kuo daugiau pareiškėjų.
 
NMA Strateginio valdymo departamento Administravimo projektavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Matulienė pastebi, kad dėl paramos galima kreiptis pagal abi priemonės veiklos sritis, tačiau didžiausia paramos suma bendram projektui negali viršyti numatytų „lubų“ t.y. 150 tūkst. Lt. Į šią sumą neįskaičiuojamas pirkimo, importo pridėtinės vertės mokestis.
 
Paraiškų vertinimo tvarka, kurią numato KPP administravimo taisyklės, išlieka ta pati kaip užpernai. Paraiškų vertinimas prasidės pasibaigus jų teikimo terminui ir truks, kaip numato paramos administravimo taisyklės, ne ilgiau kaip 3 mėnesius neįskaičiuojant paklausimams, patikroms bei ekspertizėms sugaišto laiko. Paraiškos, kaip žinoma, vertinamos pagal administracinę atitiktį, tinkamumą skirti paramą, o esant didesniam pareiškėjų skaičiui, kai prašoma paramos suma viršys esamą biudžetą, paraiškos bus atrenkamos pagal pirmumo kriterijus, kurių iš viso yra šeši. Jie nepakito, pirmuoju punktu įrašyti pareiškėjai, iki tol nesinaudoję ES investicine parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.
 
Kaip ir praeitą paraiškų rinkimo laikotarpį paramos gavėjai investicijas turi atlikti ir projektą įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo ar sprendimo skirti paramą dienos. Tinkamomis bus pripažįstamos išlaidos, pareiškėjo padarytos įgyvendinant projektą ne anksčiau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Tiesiogiai su projekto parengimu ir administravimu susijusios išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu jos padarytos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
 
Sparčiau įsisavinti paramos lėšas skatina besibaigiantis KPP laikotarpis. Šią sąlygą pareiškėjams neturėtų būti sunku įgyvendinti, iš dalies ir todėl, kad šį kartą nustatyta mažesnė maksimalios skirtinos paramos suma.
 
Palengvinimas pareiškėjams
 
„Labai didelis palengvinimas pareiškėjams, kad paraiškas galima teikti ne tik pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą“, – svarbią naujovę akcentuoja NMA vyr. specialistė J. Matulienė. Taigi pareiškėjai galės pasirinkti NMA teritorinį paramos administravimo skyrių, į kurį jiems patogiau atvykti. Teritorinių paramos administravimo skyrių adresai nurodyti Administravimo taisyklėse. Šis priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimas ypač nudžiugins tuos miškų savininkus, kurie gyvena toliau nuo nuosavybės teise valdomų miškų.
 
Taip pat sumažėja kartu su paraiška teiktinų dokumentų skaičius. Agentūrai nebereikės teikti  juridinio asmens registravimo pažymėjimo.
 
„Stengiamasi, kad pareiškėjams būtų kuo lengviau, paprasčiau teikti paraiškas. Todėl  NMA nuolat tobulina paramos administravimo tvarką ir šiuo metu yra galimybė tuos duomenis gauti iš kitų institucijų“, – aktualų taisyklių pakeitimą komentuoja NMA specialistė.
 
Miške be galingos technikos – kaip be rankų
 
Jonavos rajono, Išorų kaimo ūkininko Mindaugo Mažeikos ūkis nedidelis – apie 8 ha miško, 7 ha dirbamos žemės. Vietovės čia vaizdingos, vinguriuoja Šešuvos upelis. Miškas gana jaunas – apie 60 metų, vyrauja pušys. Vyras pripažįsta, kad pušynas – ir džiaugsmas, ir pareiga jį prižiūrėti, ir papildomos ūkio pajamos. Miško priežiūros darbai ūkininkui gerokai palengvėjo prieš ketverius metus, pasinaudojus ES parama.
 
Miške be galingos technikos – kaip be rankų. Pasiryžęs įsigyti traktorių, Mindaugas 2009 m. nusprendė teikti paraišką NMA teritoriniam paramos administravimo skyriui, pasinaudoti priemonės „Miškų ekonominės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Miško kirtimo, apvaliosios medienos, biokuro ruošos modernizavimas“ finansavimu.
 
Tų pačių metų rudenį Mindaugas į savo mišką įvažiavo nauju traktoriumi MTZ 952. Be to, nusipirko naują priekabą medžiams traukti, motorinį pjūklą. Nauja technika ūkininkui kainavo per 150 tūkst. litų. Dalis šios sumos – 57 tūkst. litų – ūkininkui buvo kompensuota pagal paramos teikimo sutartį. „Vien savo jėgomis tokios miško technikos nebūčiau pajėgęs įsigyti“,  – pripažįsta kartu su tėvu miške dirbantis Išorų kaimo ūkininkas. Šiandien jis patenkintas tuo, ką veikia, ir laikosi tausojančio ūkininkavimo miške principų.
 
Finansuoti tinkamos išlaidos 
 
Pagal priemonės „Miškų ekonominės veiklos didinimas“ pirmąją veikos sritį gali būti finansuojami jaunuolynų ugdymo (šviesinimo ir valymo kirtimų), mažos ekonominės vertės jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo darbai pagal „Miškų atkūrimo ir įveisimo“ nuostatus.
 
Pagal antrąją priemonės veiklos sritį parama teikiama naujai miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošimo technikai įsigyti. Gali būti finansuojamas kroviniams pervežti skirtų sunkvežimių ir priekabų, puspriekabių (N ir O kategorijų transporto priemonių) įsigijimas, išskyrus didesnius (G kategorijos) automobilius. Pagal šią priemonę paramos galima kreiptis siekiant gauti finansavimą programinės įrangos įsigijimui, miškotvarkos projektų parengimui, viešinimo bei bendrosioms išlaidoms padengti. 
 
Su priemonės „Miškų ekonominės veiklos didinimas“ įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:17