Ekologiškų produktų realizavimo lentelė – iki 2012 m. gegužės 15 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.03.22

Ekologiškų produktų realizavimo lentelė – iki 2012 m. gegužės 15 d.

Ekologiškų produktų realizavimo lentelė – iki 2012 m. gegužės 15 d.
Paramos išmokos dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ mokamos dviem etapais. Pirmoji išmokų dalis, kuri sudaro 50 proc. nustatytos paramos sumos, jau mokama nuo praeitų metų, likusi paramos dalis pasieks ūkininkus tik jiems pateikus užpildytą žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“.
 
Ekologiškų produktų realizavimo lentelė užpildoma ne visada tiksliai
 
Pagal programos įgyvendinimo taisykles ekologinius ūkius turintys asmenys prisiima įsipareigojimą ne tik ekologiškai ūkininkauti, bet ir realizuoti dalį užaugintos produkcijos. Norėdami pagrįsti ekologinės produkcijos realizavimą, pareiškėjai turi užpildyti ir pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) iki 2012 m. gegužės 15 d. Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“.
 
50 proc. likusios pareiškėjui apskaičiuotos paramos sumos išmokama tik tuomet, kai sertifikavimo įstaigos išduotame patvirtinamajame dokumente ir (arba) nutarimo išraše nurodyta informacija sutampa su pateikta Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelės „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“ informacija.
 
NMA Tiesioginės paramos departamento Tiesioginės paramos administravimo skyriaus Pirmojo tiesioginės paramos administravimo poskyrio vyriausioji specialistė Aušra Urbonaitė atkreipia dėmesį į neretai pasitaikančius atvejus, kai minėta lentelė užpildoma netiksliai. Pasak A. Urbonaitės, dažnai pareiškėjai įrašo netikslią sumą, už kurią buvo realizuota ekologiškai išauginta produkcija. Taip pat nurodoma netiksli šios produkcijos realizavimo data (pvz., įrašyta ne konkreti data, o laikotarpis). Pasitaiko atvejų, kai pateikiami nepasirašyti dokumentai. Taip pat dokumentuose neįrašomi vardas, pavardė, valdos numeris.
 
Vertėtų atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas turi ne tik užpildyti 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“, bet ir turėti šią lentelę pagrindžiančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderį, kasos aparato kvitą arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kuriuose būtų nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė. Ekologinę produkciją atidavus neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame būtų nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis. Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 18 lentelė „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“.
 
Atkreiptinas dėmesys, jog minėtų produkcijos realizavimą pagrindžiančių dokumentų nereikia pateikti kartu su 18 lentele „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“, tačiau juos būtina saugoti ir pateikti NMA specialistams vykdomų patikrų ūkiuose metu.
 
Jei programos įgyvendinimo taisyklėse nustatyto ekologinės produkcijos kiekio ūkininkas nerealizuos, jis negaus 50 proc. paramos. Ši paramos dalis nebus mokama už tą pasėlių grupę, už kurią nepateikiami realizavimo dokumentai.
 
Atsižvelgiant į ekologiškai ūkininkaujančių paramos gavėjų skaičių, kuriems jau išmokėta 50 proc. paramos dalis, užpildytas 18 lenteles „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“ dar turėtų šiais metais pateikti apie 580 pareiškėjų.
 
Realizuoti nustatytą produkcijos kiekį privalo ne visi
 
Išimtys dėl nustatyto produkcijos kiekio realizavimo taikomos sertifikuotus gyvulius laikantiems ūkininkams.
 
Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba žalienų (pievų, ganyklų, daugiamečių pievų bei ganyklų), jis gali nepateikti produkcijos realizavimo dokumentų. Ši sąlyga nuo 2011 metų taip pat galioja ir bulvėms bei runkeliams. Tačiau jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse, pateikti dokumentus visgi reikės. Taigi, šiai produkcijos daliai, kurios nedengia SG, būtina turėti produkcijos realizavimo dokumentus bei užpildyti 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyvauja vienerius ar dvejus metus ir yra naujai įveisę sodus ar uogynus. Tokiems ūkiams, neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį, yra mokama 100 proc. paramos suma.
 
Visa paramos suma išmokama ir tais atvejais, kai pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure), pavyzdžiui, pasėlius užpuolusios ligos. Tokiu atveju kartu su realizacijos dokumentais arba vietoje jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Ekologiškai ūkininkaujančius pareiškėjus pasiekė didžioji dalis išmokų
 
2011 m. ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų pateiktos paraiškos jau baigtos vertinti. Nemažai daliai pareiškėjų, jei pateiktose paraiškose nebuvo neatitikimų (neteisingo deklaravimo, įsipareigoto ploto sumažinimo, laukai, lyginant su ankstesnių metų paraiškomis, deklaruoti toje pačioje vietoje), išmokėta visa jiems pagal programą „Ekologinis ūkininkavimas“ priklausanti parama. Iki šiol nebaigtos vertinti tik tos paraiškos, kuriose aptikti neatitikimai ar tęsiamos patikros bei visos procedūros, susijusios su bl3 deklaruotais laukais, taip pat nebaigtos vertinti paraiškos tų pareiškėjų, kurie neatsakė į NMA išsiųstus pranešimus apie administravimo metu nustatytas klaidas.
 
Iš viso KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyviams per visą KPP programavimo laikotarpį išmokėta paramos suma sudaro beveik 208,4 mln. Lt, iš kurios 2012 metais – daugiau kaip 95,8 mln. Lt.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:43