Ekologiniuose ūkiuose išaugintos produkcijos realizavimo dokumentų laukiama iki 2012 m. gegužės 15 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.05.09

Ekologiniuose ūkiuose išaugintos produkcijos realizavimo dokumentų laukiama iki 2012 m. gegužės 15 d.

Ekologiniuose ūkiuose išaugintos produkcijos realizavimo dokumentų laukiama iki 2012 m. gegužės 15 d.
Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ ir pateikę paraiškas 2011 metais, likusios 50 proc. paramos dalies sulauks tik informavę Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) apie užaugintos ekologiškos arba pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkcijos realizavimą.
 
Primename, kad 2012 m. gegužės 15 d. – paskutinė diena, kada galima pateikti NMA užpildytą Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“.
 
Išimtys – sertifikuotus gyvulius laikantiems ūkininkams
 
Išimtys dėl nustatyto produkcijos kiekio realizavimo taikomos sertifikuotus gyvulius laikantiems ūkininkams. Jei pareiškėjo ūkyje 1 sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 ha javų arba žalienų (pievų, ganyklų, daugiamečių pievų bei ganyklų), jis gali nepateikti produkcijos realizavimo dokumentų. Ši sąlyga taip pat galioja ir auginantiems bulves bei runkelius.
 
Jei ekologiniame ūkyje, kuriame laikomi gyvuliai, auginamos kitokios kultūros, nei nurodyta taisyklėse, pateikti dokumentus visgi reikės. Pavyzdžiui, nors pareiškėjo sertifikuoti gyvuliai atitinka bulvių ir runkelių plotą, tačiau augindamas kitas daržoves, jas ūkininkas turi realizuoti už atitinkamą sumą.
 
Nustatyto produkcijos kiekio realizuoti nebūtina ir tiems ūkininkams, kurie programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ dalyvauja vienerius ar dvejus metus ir yra naujai įveisę sodus ar uogynus. Jiems, neatsižvelgiant į produkcijos realizavimo apimtį, yra mokama 100 proc. paramos suma.
 
Taip pat visa paramos suma išmokama, jei pareiškėjai įrodo, kad produkcijos negali realizuoti dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure), pavyzdžiui, pasėlius užpuolusios ligos. Tokiu atveju kartu su realizacijos dokumentais arba vietoje jų reikia pateikti prašymą ir tokias aplinkybes įrodantį dokumentą.
 
Ekologiniuose ūkiuose išaugintą produkciją galima parduoti arba neatlygintinai atiduoti tiesiogiai vartoti žmonėms. Labdarai atiduota produkcija turi būti įvertinta vadovaujantis vidutine metine produkcijos rinkos kaina.
 
Pažymėtina, kad ekologinių ūkių savininkams nebūtina realizuoti visos produkcijos – pakanka tokios dalies, kuri nurodyta programos įgyvendinimo taisyklėse, t. y. tiek, kad jos vertė sudarytų reikiamą sumą paramai gauti.
 
Jei ūkininkas privalomą realizuoti ekologiškai išaugintą produkcijos kiekį visgi parduoda ar neatlygintai atiduoda už mažesnę sumą nei turėtų pagal programos įgyvendinimo taisykles, 50 proc. paramos sumos jam nebus skirta.
 
Ekologiniuose ūkiuose išaugintos produkcijos realizavimo vertė
Produkcijos realizavimo vertė priklauso nuo vietos palankumo ūkininkauti bei auginamos kultūros rūšies. Mažiausios produkcijos realizavimo vertės yra nustatytos mažiau palankiose vietovėse auginamiems javams – šiomis sąlygomis ūkininkas jų turi realizuoti už 180 Lt/ha. Didžiausios – palankiose ūkininkavimui vietovėse augančiuose soduose, kurių produkcijos reikia realizuoti už 1 600 Lt/ha. Visų kultūrų – javų, daržovių, bulvių, vaistažolių, sodų ir uogynų privaloma produkcijos vertė paramai gauti įvardyta KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėse.
 
Pateiktoje lentelėje nurodyta, už kokią sumą būtina realizuoti ekologinį derlių:
 
 
Palankiose ūkininkauti vietovėse
Javai
350 Lt/ha
Daržovės, bulvės, vaistažolės
1 050 Lt/ha
Sodai
1 600 Lt/ha
Uogynai
1 000 Lt/ha
Mažiau palankios ūkininkauti vietovės
Javai
180 Lt/ha
Daržovės, bulvės, vaistažolės
600 Lt/ha
Sodai
900 Lt/ha
Uogynai
600 Lt/ha
 
 
Pagrindžiantys dokumentai
 
Vertėtų atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas privalo ne tik užpildyti 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“, bet ir turėti šią lentelę pagrindžiančius dokumentus: sąskaitas, sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderį, kasos aparato kvitą arba pinigų priėmimo kvito kopiją, kuriuose būtų nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė. Ekologinę produkciją atidavus neatlygintinai, reikia turėti labdarą gavusios įstaigos ar organizacijos išduotą labdaros gavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame būtų nurodyta produkcijos rūšis bei kiekis. Taip pat reikalingi prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai, mugių rengėjų išduoti dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo užpildyta 18 lentelė „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“. Išvardytus dokumentus būtina saugoti ir pateikti NMA vykdomų patikrų ūkyje metu.
 
Ekologiškai ūkininkaujančius pareiškėjus pasiekė didžioji dalis išmokų
 
2011 metais ekologiškai ūkininkaujantys asmenys pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ pateikė 2 588 paraiškas paramai gauti. Iki 2012 m. gegužės pradžios pareiškėjams jau išmokėta daugiau kaip 101,6 mln. Lt paramos.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:51