EJRŽF paraiškų rinkimo grafikas papildytas nauja veiklos sritimi
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.09.04

EJRŽF paraiškų rinkimo grafikas papildytas nauja veiklos sritimi

EJRŽF paraiškų rinkimo grafikas papildytas nauja veiklos sritimi
Informuojame, jog buvo pakeistas paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (EJRŽF) priemones priėmimo 2019 metais grafikas. Grafikas papildytas nauja veiklos sritimi – „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“.
 
Paraiškos bus priimamos 3 etapais
 
Pakoreguotame grafike nustatyta, kad paraiškos pagal EJRŽF pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ veiklos sritį „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje šiemet bus priimamos 3 paraiškų surinkimo etapais:
  • nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 10 d.;
  • nuo spalio 14 d. iki lapkričio 22 d.;
  • nuo lapkričio 26 d. iki 2020 m. sausio 10 d.
 
Su atnaujintu EJRŽF grafiku galite susipažinti čia.
 
Galimi pareiškėjai
 
Paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektas, vykdantis verslinę žvejybą jūrų vandenyse, Apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdęs žvejybos veiklą jūroje, kai žvejojama nuosavybės teise valdomu nors vienu Lietuvos Respublikos žvejybos laivu, kurio didžiausias ilgis daugiau kaip 12 metrų, arba ūkio subjektas, vykdantis priekrantės žvejybą ir nors vieną dieną visiškai nevykdęs žvejybos veiklos jūroje (su visais turimais laivais).
 
Paramos suma
 
Visiems paraiškų surinkimo etapams skirta 1,8 mln. Eur paramos lėšų.
 
Paramos dydis vienam pareiškėjui apskaičiuojamas pagal priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą formulę. Vienam laivui parama gali būti skirta ne daugiau kaip už 183 laikino žvejybos veiklos sustabdymo dienas per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį (nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. sausio 10 d.).
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 5 d. 09:13