Duomenų keitimas pasibaigus deklaravimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.16

Duomenų keitimas pasibaigus deklaravimui

Duomenų keitimas pasibaigus deklaravimui
Liepos 10 d. – paskutinė diena, kai dar buvo galima pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus. Atkreipiame dėmesį į tai, kad, pasibaigus deklaravimui, pareiškėjas pateiktos paraiškos antrojo lapo duomenų keisti negali, išskyrus išimtinius atvejus.
 
Kasmet pareiškėjai teikia bendrą paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, susietąją paramą bei paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros programų priemones. Šiais metais paraiškos buvo priimamos iki birželio 15 d., pavėluotai – iki liepos 10 d.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad po liepos 10 d. iki paramos gavimo dienos pareiškėjas negali keisti deklaruotų duomenų. Tačiau iki paramos gavimo jis gali keisti pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis – banko sąskaitos numerį arba kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, el. pašto adresą). Tai padaryti galima ir prisijungus prie informacinio portalo.
 
Antrojo paraiškos lapo duomenų keitimas po liepos 10 d. galimas tik išimtiniais atvejais, jeigu neteisingi duomenys pateikti ne dėl pareiškėjo kaltės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą paramos gavėjas arba jo įgaliotas asmuo raštu turi pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) per 15 darbo dienų. Kartu būtina pateikti įrodymo dokumentus. Gavus paminėtą informaciją, tikslinami paraiškos duomenys.
 
Jei pareiškėjas nori atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus arba paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas.
 
Daugiau informacijos apie reikalavimus pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, galima rasti paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 23:36