Duomenų keitimas pasibaigus deklaravimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.14

Duomenų keitimas pasibaigus deklaravimui

Duomenų keitimas pasibaigus deklaravimui
Primename, kokiais atvejais prašymai keisti nurodytus duomenis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius pateiktoje paraiškoje nelaikomi pavėluotai pateiktais.
 
Pasibaigus deklaravimo terminui, paraiškas ūkininkai gali teikti pavėluotai iki liepos 1 d., taip pat iki šios dienos pareiškėjui dar leidžiama koreguoti deklaruotus duomenis. Prašymai pakeisti paraiškos duomenis, pateikti nuo birželio 7 d. iki liepos 1 d., laikomi pavėluotai pateiktais, ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos už tą lauką, kurio duomenys keičiami, mažinamos 1 proc.
 
Tačiau tam tikrais atvejais prašymai nelaikomi pavėluotai pateiktais ir parama ūkininkui nėra mažinama dėl vėlavimo. Išmokos nėra mažinamos, jei iki liepos 1 d. keičiamas deklaruojamo žemės ūkio naudmenos ar kito ploto kodas, o toks keitimas nedaro įtakos žalinimo reikalavimų įgyvendinimui. Taip pat, jei taisoma įbraižytų laukų konfigūracija ir toks taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų keitimo.
 
Taip pat pareiškėjui parama nebus mažinama, jei vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (force majeure), pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai. Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus.
 
Prašymai pakeisti paraiškos duomenis teikiami seniūnijos darbuotojui ar konsultavimo biuro darbuotojui. Duomenis galima pakeisti ir savarankiškai, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS), tokiu atveju prašymas pakeisti paraiškos duomenis pateikiamas elektroniniu būdu.
 
Atkreipiame dėmesį, kad iki paramos gavimo datos pareiškėjas dar gali atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus arba paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas (jo pasirinktu būdu) apie Nacionalinės mokėjimo agentūros planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas.
 
Taip pat nuo paraiškos pateikimo dienos iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti pateiktos paraiškos pirmo lapo duomenis – banko sąskaitos numerį arba kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, el. pašto adresą). Tai jis gali padaryti ir prisijungęs prie Informacinio portalo.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 14 d. 10:04