Duomenis tikslinti – iki liepos 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.21

Duomenis tikslinti – iki liepos 1 d.

Duomenis tikslinti – iki liepos 1 d.
Praėjusią savaitę baigėsi žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. 2016 m. - pirmieji metai, kai pareiškėjai, deklaruodami elektroniniame žemėlapyje, galėjo matyti, kurie jų laukai (ar laukų dalys) patenka į erozijos sluoksnį.
 
Siekiantieji gauti išmokas privalo laikytis kompleksinės paramos susiejimo reikalavimų, kurie apima valdymo reikalavimus ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus, ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimus. 
 
Vienas iš GAAB reikalavimų pažeidimų – dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnyje auginami kaupiamieji žemės ūkio augalai (bulvės, pašariniai ir cukriniai runkeliai, kiti šakniavaisiai ir šakniagumbiai). Nustačius šį pažeidimą, taikoma sankcija už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą, kuri gali siekti 1–5 proc. visoms pareiškėjo išmokoms pagal priemones, kurioms taikomi kompleksinės paramos reikalavimai.
 
Siekiant išvengti sankcijų visoms pareiškėjo išmokoms pagal priemones, kurioms taikomi kompleksinės paramos reikalavimai, kviečiame pareiškėjus iki 2016 m. liepos 1 d. patikslinti duomenis dėl kelių arų, kertančių erozijos sluoksnį, ir/ar atsisakyti dalies paramos iki administracinės patikros ir neatitikimų nustatymo. Atsisakant paramos, reikia pakeisti paraiškoje nurodytą pasėlio kodą į TPN (tinkami paramai plotai, kurie einamaisiais metais neatitinka paramos skyrimo reikalavimų).
 
Minėtus duomenis iki 2016 m. liepos 1 d. pareiškėjas gali tikslinti seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui pateikdamas prašymą pakeisti paraiškos duomenis arba gali pakeisti juos pats, prisijungęs prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Norėdami patikslinti duomenis po liepos 1 d. ir atsisakyti dalies paramos, pareiškėjai prašymą gali atsiųsti Nacionalinei mokėjimo agentūrai. 
 
Tiesioginių išmokų taisyklėse nustatyta, kad pareiškėjai duomenis gali tikslinti iki liepos 1 d., o atsisakyti dalies paramos gali tuo atveju, jei iki atsisakymo dienos nebuvo informuoti apie planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas. Tačiau, keičiant paraiškos duomenis, reikėtų įvertinti ir turimus įsipareigojimus dėl plotų išlaikymo pagal kaimo plėtros programos priemones.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 21 d. 14:21