Dokumentams pateikti laiko liko nedaug
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.24

Dokumentams pateikti laiko liko nedaug

Dokumentams pateikti laiko liko nedaug
Ūkininkams, kurie savarankiškai teikė paraiškas gauti paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ir plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, primename kai kurių dokumentų pateikimo galutinį terminą.
 
Savarankiškai pateikti paraiškas pareiškėjai galėjo Paraiškų priėmimo informacinės sistemoje (PPIS) užpildę elektroninę paraiškos formą.
 
Sertifikuotos sėklos įsigijimo dokumentai
 
Siekiantys susietosios paramos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ūkininkai ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) privalo pateikti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus, jeigu sertifikuota sėkla buvo įsigyta iš dauginamosios medžiagos tiekėjo ir jeigu sėjai buvo panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla.
 
Jeigu sėkla buvo įsigyta iš Lietuvoje veikiančio dauginamosios medžiagos tiekėjo, reikia pateikti sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją ar jį atitinkantį dokumentą. Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris, įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalų rūšis, veislė ir kategorija. Dokumentai turi būti lietuvių kalba (atliktas oficialus vertimo patvirtinimas).
 
Jeigu sėkla buvo įsigyta tiesiogiai iš Europos Sąjungos šalyse veikiančio užsienio šalies (ne Lietuvos) dauginamosios medžiagos tiekėjo, pareiškėjas turi pateikti sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes. Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris, įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalų rūšis, veislė ir kategorija.
 
Tuo tarpu, jeigu sėjai buvo panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla, būtina pateikti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas (pareiškėjo pasirinkta forma: spausdinta kopija, fotonuotrauka, skaitmeninė nuotrauka ar kt.), kuriuose pateiktas siuntos numeris turi sutapti su nurodytu sėklos sertifikate.
 
Cukrinių runkelių pirkimo–pardavimo sutarties kopijos
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, iki rugpjūčio 1 d. NMA privalo pateikti pirkimo–pardavimo sutarčių einamųjų metų produkcijai parduoti sutarčių kopijas. Pastarosios sutartys sudaromos su baltojo cukraus gamintojais.
 
Pavėluotai teikiami dokumentai
 
Taisyklėse nustatyta, kad nurodyti dokumentai gali būti priimami pavėluotai iki rugpjūčio 26 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną susietosios paramos suma mažinama 1 proc. Vėliau dokumentai nebus administruojami ir susietoji parama nebus skiriama, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 24 d. 09:43