Dirvos erozijos kontrolė griežtėja
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.02

Dirvos erozijos kontrolė griežtėja

Dirvos erozijos kontrolė griežtėja
Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo elektroniniame žemėlapyje nuo 2016 m. jau matomi ir paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų bei dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksniai. Žemėlapiuose pažymėtos teritorijos, susijusios su dviem geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimais, kurių deklaruojantieji plotus turi laikytis. Tai 1-asis GAAB reikalavimas dėl draudimo paskleisti mėšlą ir srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose bei 5-asis GAAB reikalavimas dėl erozijos prevencijos (draudimas auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus šlaituose). Iš šiemetinių žemėlapių pareiškėjams tampa aiškiau, kuriuose plotuose draudžiama viena ar kita veikla, nustatyta GAAB reikalavimuose, todėl griežčiau bus vertinamas ir jų vykdymas.
 
Siekiant išvengti Europos Komisijos audito sankcijų nuo 2016 m. bus atidžiau kontroliuojamas GAAB reikalavimo dėl erozijos prevencijos vykdymas (statesniuose negu 12 proc. šlaituose neauginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų). Iki šiol kildavo nesusipratimų, kaip pareiškėjui nustatyti, ar jo deklaruojamas laukas ar lauko dalis yra 12 proc. šlaite, kuriame draudžiama auginti pvz., bulves, ir kaip apskaičiuoti šlaito statumą? Todėl šis GAAB reikalavimas buvo patikslintas ir panaikinta prievolė pareiškėjui pačiam nustatyti, koks yra šlaito statumas, t. y. vietoj statesniuose negu 12 proc. šlaituose“ įrašant erozijai jautriose teritorijose“, o šias teritorijas pažymint dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnyje. Dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnis – tai vektorinis plotinis sluoksnis, sudarytas naudojant LR teritorijos erdvinius duomenis.
 
Pareiškėjas, įbraižydamas laukus žemėlapyje, turi galimybę matyti, kurioje teritorijoje draudžiama auginti bulves, pašarinius ir cukrinius runkelius, kitus šakniavaisius ir šakniagumbius. Pareiškėjai, kurie dar nedeklaravo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų, turėtų atkreipti dėmesį, o jau deklaravę – pasitikslinti, ar deklaruoti kaupiamųjų augalų laukai nepatenka į erozijai jautrias teritorijas.  Jei ankstesniais metais pareiškėjas augino pvz., bulves  tame plote, kuris, sudarius sluoksnį, patenka į erozijai jautrią teritoriją,  jis turi jų nebeauginti arba nedeklaruoti ir neprašyti paramos už šį plotą. Primename, kad pareiškėjai gali keisti deklaracijos duomenis be jokių sankcijų iki birželio 6 d., o iki liepos 1 d. taip pat be jokių sankcijų dar gali keisti naudmenų kodus (jei tai nedaro įtakos reikalavimams, susijusiems su žalinimu ir susietąja  parama).
 
Elektroniniame žemėlapyje šiemet taip pat matomas paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų sluoksnis, kur pažymėtose teritorijose privaloma laikytis 1-ojo GAAB reikalavimo – draudžiama paskleisti mėšlą ir srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose“. Taip pat vertėtų priminti, kad nesilaikantiems vieno ar kito iš šių reikalavimų bus taikomos sankcijos už netyčinį GAAB reikalavimo pažeidimą (priklausomai nuo pažeidimo masto 1–3 proc. sumažinama priskaičiuota parama), tačiau pažymėtina, kad tokiu procentu mažinama visa pagal paraišką priskaičiuota parama, įskaitant tiesiogines išmokas ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 m. programos priemones už visus deklaruotus plotus bei kitas tiesiogines išmokas (pvz., susietoji parama už melžiamas karves).
 
Kalbant apie 5-ąjį GAAB reikalavimą (dirvos erozija) – sankcijos bus taikomos tik už einamaisiais metais nustatytus reikalavimų pažeidimus, neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas ankstesniais metais atitiko šį reikalavimą – šiemet jokio sankcijų taikymo ar išmokų mažinimo už ankstesniuosius metus, nustačius šio reikalavimo pažeidimą einamaisiais metais, negali būti.
 
Taigi, pareiškėjas žemėlapyje nustatytose erozijai jautriose teritorijose (laukų šlaituose, statesniuose nei 12 proc.) turi pasirinkimo laisvę daryti tai, kas jam labiau apsimoka: ir toliau auginti kaupiamuosius augalus, juos deklaruoti ir gauti GAAB sankciją arba ir toliau auginti kaupiamuosius augalus, tačiau jų nedeklaruoti ir neprašyti paramos. Trečiasis kelias – visiškai nebeauginti kaupiamųjų augalų.
 
 
 
Žemės ūkio ministerijos informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 2 d. 11:59