Dėl ŽŪMIS veiklos sutrikimo paraiškos bus priimamos iki liepos 3 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.30

Dėl ŽŪMIS veiklos sutrikimo paraiškos bus priimamos iki liepos 3 d.

Dėl ŽŪMIS veiklos sutrikimo paraiškos bus priimamos iki liepos 3 d.
Informuojame, kad sutrikus ŽŪMIS veiklai paskutiniąją kvietimo teikti paraiškas laikotarpio dieną, paraiškos, jų priedai bei motyvuoti prašymai su įrodymais, kad paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS gedimo, bus priimamos per ŽŪMIS arba NMA teritoriniuose padaliniuose.
 
Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) administravimo taisyklėmis, nesant galimybės paskutiniąją kvietimo laikotarpio dieną pateikti paraiškos dėl ŽŪMIS gedimo, paramos paraišką, prie jos pridedamus dokumentus bei motyvuotą prašymą  su įrodymais, kad paramos paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietimo laikotarpio dieną, galima pateikti popierine forma arba naudojantis ŽŪMIS per 3 darbo dienas nuo paskutinės kvietimo dienos.
 
Taigi, paraiškas, kurių teikimo terminas baigiasi š. m. birželio 30 d., dar galima teikti iki liepos 3 d. įskaitytinai, 15:45 val.
 
Paraiškų teikimo terminas birželio 30 d. baigiasi pagal šias veiklos sritis:
 
  • „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
  • „Parama smulkiesiems ūkiams“
  • „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
  • „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
 
Pildymui skirtą paraiškos formą rasite NMA svetainėje prie informacijos apie priemonę. Žinotina, kad popierine forma teikiamoje paraiškoje skilčių išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo elektroninės paramos paraiškos formos laukų.
 
Gavusi paramos paraišką ir pareiškėjo motyvuotą prašymą su ŽŪMIS neveikimo įrodymais, NMA įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų priimti sprendimą dėl paramos paraiškos priėmimo.
 
Apgailestaujame dėl nepatogumų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 1 d. 07:46