Dėl ŽŪMIS neveikimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.12.15

Dėl ŽŪMIS neveikimo

Dėl ŽŪMIS neveikimo
Informuojame, kad šiuo metu yra sutrikusi VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ administruojamos Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) veikla, todėl pareiškėjai neturi galimybės pateikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“.
 
Vadovaujantis KPP administravimo taisyklėmis, nesant galimybės paskutinę paraiškų pateikimo dieną pateikti paraiškos dėl ŽŪMIS gedimo ir apie ŽŪMIS neveikimą NMA paskelbus interneto tinklalapiuose www.nma.lt ir https://zumis.lt, paraiškas galima pateikti popierine forma per 3 darbo dienas nuo paskutinės kvietimo dienos. Taigi, paraiškas pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ galite pateikti iki gruodžio 20 d. įskaitytinai.
 
Paraiška, jos priedai bei motyvuotas prašymas su įrodymais, kad paramos paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietimo laikotarpio dieną, turi būti pateikti spausdintine forma NMA adresais, kuriuos rasite čia.
 
Pildymui skirtą paraiškos formą rasite NMA svetainėje prie informacijos apie priemonę. Žinotina, kad popierine forma teikiamoje paraiškoje skilčių išdėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo elektroninės paramos paraiškos formos laukų.
 
Gavusi paramos paraišką spausdintine forma ir pareiškėjo motyvuotą prašymą su ŽŪMIS neveikimo įrodymais, NMA įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų priimti sprendimą dėl paramos paraiškos priėmimo.
 
Apgailestaujame dėl nepatogumų.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gruodžio 15 d. 09:54