Dėl straipsnio „Verslo žiniose“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.02.11

Dėl straipsnio „Verslo žiniose“

Dėl straipsnio „Verslo žiniose“
2015 m. vasario 11 d. „Verslo žinių“ straipsnyje „Medžio anglies gamybos klasteris patyrė fiasko“ rašoma apie medžio anglies gamyklų kompleksui priklausančias įmones, su kuriomis nutraukiamos Europos Sąjungos paramos teikimo sutartys.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra siekia, kad visos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos lėšos būtų įsisavintos, todėl sąžiningiems paramos gavėjams visada yra pasirengusi padėti ieškant abiem šalims priimtinų sprendimų. Tačiau, norėdami sėkmingai įgyvendinti investicinius projektus ir siekdami išvengti pažeidimų, projektų vykdytojai turi laikytis pasirašytų paramos sutarčių nuostatų bei prisiimtų įsipareigojimų visuose paramos administravimo etapuose.
 
Priežastys, dėl kurių inicijuoti sutarčių nutraukimai su UAB „Atiltas“, „Difera“, „Listas“, „Listeka“ ir „Regnus“, nėra formalios, kaip kad įvardija straipsnyje cituojamas  buvęs Medžio anglies gamintojų asociacijos prezidentas. Nacionalinės mokėjimo agentūros atlikto tyrimo metu buvo nustatyti rimti pažeidimai, kurie ir lėmė paramos nutraukimą bendrovėms.
 
Vienas iš pažeidimų – buvo sukurtos dirbtinės sąlygos paramai gauti, t. y., siekiant gauti maksimalią paramos sumą pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, buvo įsteigtos 5 įmonės vykdyti tą pačią (medžio anglies gamyba) veiklą, buvo suskaidyti projektai, siekiant gauti maksimalias paramos sumas pagal minėtą priemonę. Tuo tarpu vienas iš pagrindinių Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos tikslų – užtikrinti ekonomikos augimą, kuriant konkurenciją tarp vidaus gamintojų. Dirbtinių sąlygų siekiant gauti paramą kūrimą draudžia ne tik nacionaliniai, bet ir Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais siekiama apsaugoti paramos teikėjos finansinius interesus.
 
Kiti reikšmingi pažeidimai – dirbtinai žymiai užaukštintos kainos, siekiant didesnę dalį išlaidų kompensuoti paramos lėšomis, nėra gauti reikalingi leidimai veiklai vykdyti, įrenginiai, technika stovi ne ant atitinkamo žemės sklypo ir kt. Pažymėtina, kad projektų vykdytojai nepasiekė projektuose numatytų tikslų ir/ar rodiklių, agentūrai teikta neteisinga/nepilna informacija, susijusi su vykdomais projektais, kai kurie paramos gavėjai lig šiol nėra pateikę mokėjimo prašymų numatytais terminais. Dėl pažeidimų buvo inicijuoti sutarčių nutraukimai ir išmokėtos paramos susigrąžinimas (apsaugota paramos suma – 2,5 mln. Eur (8,6 mln. Lt).
 
Informaciją apie galimai nusikalstamą veiką nagrinėja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
 
Projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą įgyvendinimas jau artėja į pabaigą. Laikotarpio pabaigoje ypač svarbu, kad visos lėšos būtų įsisavintos nepažeidžiant paramos teikimo sąlygų. Priešingu atveju, jas gali tekti grąžinti į Europos Sąjungos biudžetą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. vasario 11 d. 13:45