Dėl paramos verslo pradžiai – rimta konkurencija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.30

Dėl paramos verslo pradžiai – rimta konkurencija

Dėl paramos verslo pradžiai – rimta konkurencija
Norintys pradėti verslą kaimo vietovėse gegužės–birželio mėnesiais galėjo teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Pratęsus paraiškų surinkimo terminą iki birželio 18 d. tiems, kam dėl sistemos gedimo paskutinę paraiškų teikimo dieną pateikti paraiškas nepasisekė, dar praeitą savaitę į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) plūdo dokumentai dėl paramos. Jau dabar aišku, kad paraiškų gauta daugiau, nei tikėtasi, o, preliminariais duomenimis, bendra paraiškose prašoma paramos suma beveik 3 kartus didesnė nei skirtoji.
 
Turimais duomenimis pateiktos 2 373 paraiškos dėl paramos verslo pradžiai kaime, prašoma paramos suma viršija 73,5 mln. Eur  (statistiniai duomenys preliminarūs, nes dalis paraiškų buvo teikiama per papildomą laiką, suteiktą dėl ŽŪMIS veikimo sutrikimo). Primintina, jog šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 25 mln. Eur paramos lėšų, taigi paprašyta beveik 50 mln. Eur daugiau.
 
Kai prašoma paramos suma viršija skirtąją, lemiamą įtaką dėl paramos skyrimo turės paraiškų prioritetinė eilė – patikrinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, už atitikimą jiems bus skiriamas atitinkamas balų skaičius. Parama atiteks paraiškoms, surinkusioms didžiausią atrankos balų skaičių. Primintina, jog didžiausias galimas atrankos balų skaičius yra 100, mažiausias – 45. Paraiškos, nesurinkusios privalomojo 45 balų skaičiaus, bus atmestos ir toliau nebevertinamos.
 
Su atrankos kriterijais, kurie taikomi pagal KPP veiklos sritį pateiktoms paraiškoms, galite susipažinti kvietime teikti paraiškas.
 
Primintina, kad paramos pagal veiklos sritį galėjo kreiptis fiziniai bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys ne žemės ūkio veiklai, nurodytai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (išskyrus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytas veiklas), pradėti. Galima paramos suma naujojo verslo startui – 37 600 Eur arba 18 800 Eur, priklausomai nuo to, kiek darbo vietų (etatų), susijusių su paraiškoje numatyta veikla, pareiškėjas numato sukurti įgyvendindamas projektą. Paramą numatyta išmokėti kaip 100 proc. išmoką.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 2 d. 09:39